II. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları | Konu Özeti

II. Meşrutiyetin nedenleri nelerdir? II. Meşrutiyetin sonuçları nelerdir? II. Meşrutiyet konu özeti.

II. Meşrutiyet’in Nedenleri

  • İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli çalışmaları.
  • 1908 Reval Görüşmesi sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin durumu, Boğazlar ve balkanların geleceğiyle ilgili kararlar alarak Makedonya’nın özerkliğine karar vermeleri.
  • İttihatçıların ayaklanmaları üzerine II. Abdülhamit’in bu isyanların yayılmasını önlemek için II. Meşrutiyet’i ilan etmesi (23 Temmuz 1908).

İttihat ve Terakki’nin Amacı

Anayasanın yürürlüğe konulmasını ve Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılmasını sağlamaktı. Böylece mecliste azınlıklarında temsilcisi bulunacak ve azınlıklar kendi haklarını kendileri koruyabilecekti. Bunun sonucunda Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması önlenmiş olacaktı.

II. Meşrutiyet’in Sonuçları

İttihatçıların Meşrutiyetin ilanıyla uğraştığı sırada;

– Bulgaristan bağımsızlığını ilan edip, Doğu Rumeli’yi,

– Avusturya Bosna – Hersek’i,

– Yunanistan Girit’i,

– İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattı.

Bu dönemde ilk siyasi partiler kurularak faaliyet gösterdiler. Bu partilerin başlıcaları; İttihat, ve Terakki. Ahrar (Hürler) Partisi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Fedekaran-ı Millet Cemiyeti, ittihad-ı Muhammediye Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası idi.

Meşrutiyete karşı olanlar ittihat ve I Terakki’ye karşı olan partilerin (Ahrar) | bünyesine girerek halkın dini duygularından da faydalanarak halkı isyana teşvik ettiler. Ayrıca gazetelerinin İttihat ve Terakki aleyhine yazmış oldukları yazılar da isyanda etkili oldu (13 Nisan 1909).

31 Mart Olayı’nın başlamasından sonra isyancılar sadrazam ve meclis başkanının istifasını istediler bazı ihtilalcileri öldürdüler ve gazete binalarına saldırdılar. II. Abdülhamit isyanı bastırmaya çalıştıysa da sonuç alınamadı. Bunun üzerine çözüm İttihat ve Terakkinin merkezi Selanik’te arandı. Kurmay başkanlığını Kolağası Mustafa Kemal’in yaptığı bir ordu hazırlandı. Hareket Ordusu adı verilen bu ordu İttihatçı sempatizanı Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul’a gelerek I. ayaklanmayı bastırdı.

31 Mart Olayı’nın Sonuçları

  • Abdülhamid tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı.
  • Padişahın yetkileri sınırlandırıldı.
  • Ordunun 31 Mart Olayını bastırması yenilikleri koruduğunu göstermektedir.
  • İttihat ve Terakki etkinliği ve gücü elinde bulundurdu. Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi akımların yerine Turancılık akımı önem kazandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir