Kemal Tahir Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği

Kemal Tahir kısa hayatı, Kemal Tahir edebi kişiliği, Kemal Tahir eserleri nelerdir?

HAYATI

Asıl ismi İsmail Kemalettin Demir olan sanatçı,1910’da İstanbul’da doğdu. Annesinin vefatı sebebiyle Galatasaray Lisesindeki eğitimini onuncu sınıfta bırakarak İstanbul’da avukat kâtipliği, Zonguldak’taki kömür işletmelerinde ambar memurluğu; vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde röportaj yazarlığı, düzeltmenlik, çevirmenlik; çeşitli gazete ve dergilerde de başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Askeri, isyana teşvik etmek suçundan 1938’de yargılanarak 15 yıl hapis cezası aldı. 1950 genel affına kadar Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya ve Nevşehir cezaevlerinde kaldı.6-7 Eylül olaylarında tekrar gözaltına alındı ve 6 ay cezaevinde yattı. 1957’de Aziz Nesin’le kurduğu Düşün Yayınevi’ni yönetti. 1960 yılından sonra kendisini bütünüyle edebiyata verdi ve yazdıklarıyla geçimini sağladı. 1973’te İstanbul’da öldü.

SANAT ANLAYIŞI

  • Edebiyata şiirle başlayan sanatçının ilk şiirleri 1931’de içtihad dergisinde yayımlanmıştır.
  • Çeşitli gazetelerde Nurettin Duman, Körduman, Bedri Eser, Samim Aşkın, Ali Gıcırlı imzalarıyla senaryo, aşk ve macera romanları kaleme almıştır.
  • Romanlarını düşüncelerini anlatmada bir vasıta olarak kullanmış ve bilimsel metotla köy romanı yazmıştır.
  • Eserlerinde köylüden şehirliye kadar geniş bir geniş kadrosu oluşturmuş ve halkın diliyle İstanbul Türkçe’sini büyük bir ustalıkla kaynaştırmıştır.
  • Birbirinin devamı olan nehir roman anlayışına uygun eserler vermiştir.
  • Romanlarının konusu genellikle Orta Anadolu coğrafyasında özellikle de Çankırı, Çorum’un köy ve kasabalarında geçer.
  • Eserlerinde ağalık, ırgatlık, eşkıyalık köylünün yaşadığı sıkıntıları, hapishane yaşantısı; Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet yıllarındaki siyasal ve toplumsal olayları işlemiştir.

ESERLERİ

Roman: Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti, Köyün Kamburu, Yedi Çınar Yaylası, Kurt Kanunu, Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Yol Ayrımı, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Kelleci Mehmet, Bozkırdaki Çiçek, Büyük Mal, Namusçular, Karılar Koğuşu

Öykü: Göl İnsanları

Mektup: Kemal Tahir’den Fatma İrfan’a Mektuplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir