İletişimin Temel Ögeleri Nelerdir? | Örnek

İletişim nedir? İletişimin özellikleri nelerdir? 9. sınıf iletişimin temel ögeleri konu anlatımı. İletişimin temel ögeleri örnek.

İLETİŞİM NEDİR?

Duydu, düşünce, istek veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla (yazı, konuşma ve görsel işitsel araçlar vb.) başkalarına aktarılmasına iletişim denir.

İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ

-Eski çağlardan günümüze gelinceye kadar pek çok aşamadan geçmiştir.

-İlkel insanlar birtakım sesler çıkararak, ateş ve dumanla işaretleşerek iletişim kurmuşlardır. Daha sonraki dönemlerde posta güvercini kullanılmıştır.

-İletişimin temel amacı çevre üzerinde etkili olmaktır.

-İletişim anlamların paylaşımıdır.

-İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir. Bunlar;

  • a-) İnsanın içinde kendi kendiyle kurduğu iletişim
  • b-) Diğer bireylerle simge ve sözcüklerle gerçekleşen iletişim
  • c-) Birinci ve ikinci durumlarda iletilerin aktarımına eşlik eden psikolojik tepkiler.

İLETİŞİMİN TEMEL ÖGELERİ

Tam bir iletişim, altı ögeden oluşmaktadır. Her iletişimde mutlaka bir gönderici ve alıcı vardır. İletişim de bir iletinin hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda (bağlamda) bilginin aktarılma sürecidir.

İletişimin temel ögeleri:

1-) Gönderici (Kaynak)

İletiyi (mesajı) oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birimdir. Duygu, düşünce, istek ya da bilginin iletilmesinde sözü söyleyen kişidir. Etkileyici bir iletişimden söz edebilmek için kaynağın güvenilir olması gerekmektedir.

Eğer iletişim yazılı ise gönderici, metnin yazarıdır.

ÖRNEK:

Ahmet: “Metin, yarın tiyatroya gidelim mi?” dediğinde, iletişimi başlatan Ahmet’tir. Yani bu cümlede gönderici Ahmet’tir.

2-) İleti (Mesaj)

Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce, istek ya da bilgidir. Harf, rakam, ses, ses tonu, yüz anlatımı, her çeşit görsel, işitse anlatımlar, hatta dokunma kaynağın alıcıya gönderdiği duygu, düşünce ve davranışlarının kodlanmış halidir.

ÖRNEK:

“Metin, yarın tiyatroya gidelim mi?” ifadesinde ileti, tiyatroya gitme isteğidir.

3-) Kanal (Araç)

Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir. Başka bir deyişle kaynakla alıcı arasındaki iletinin aktarılmasını sağlayan yoldur.

ÖRNEK:

Anne: “Ayça, kızım buraya gel!” Bu örnekte bir seslenme var. Kanal, sözdür (konuşma).

4-) Alıcı

İletinin (mesajın) ulaşması istenen kişi ya da gruba alıcı denilmektedir. İletişim sürecinde, verilerin kodlanıp çözümlenmesi kaynak ile alıcı arasındaki bilgi, gereksinim, istek, ilgi, rol, dil yeteneği, algılayış biçimi gibi etkenlere bağlıdır.

Eğer iletişim sözlü ise alıcı dinleyicidir, eğer iletişim yazılı ise alıcı okuyucudur.

ÖRNEK:

Ahmet: “Metin, yarın tiyatroya gidelim mi?”

Yukarıdaki örnekte gönderici Ahmet idi. Alıcı, yani Ahmet’in sözü söylediği kişi ise Metin’dir.

5 -) Dönüt (Geri Bildirim)

İletişim sürecinin son aşamasıdır. Alıcının iletiye (mesaja) verdiği yanıt alarak tanımlayabiliriz. Geri bildirim yolu ile verilmek istenen mesajın benimsenmesini (içselleştirilmesini) sağlayacaktır.

ÖRNEK:

Cansu, kardeşi Cansel’e: “Yarın birlikte alışverişe gidelim mi? diye sordu. Cansel de: “Olur, ben de bir şeyler bakacaktım.” dedi.

6-) Bağlam

İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortamdır. Her iletişim, bir bağlamda gerçekleşir. İletişimin ögelerinden birinin bile değişmesi bağlamı da değiştirir.

ÖRNEK:

Zeynep az önce kalktı, şimdi hazırlanıyor. (Uyanmak anlamında kullanılmış.)

Zeyneplerin otobüsü bir saat önce kalktı. (Hareket anlamında kullanılmış.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir