Kan Hücreleri Nelerdir? | Özellikleri

Kan nedir? Kan hücreleri nelerdir? Kan hücrelerinin özellikleri ve görevleri nelerdir?   

kan nedir

KAN

Kalp ve damarlar içerisinde dolaşan sıvı dokuya kan denir. Kanın yaklaşık %55’ini kan plazması, %45’ini kan hücreleri oluşturur.

Kan plazması

Kanın renksiz sıvı kısmıdır, %90’ını su, geri kalan kısmını monomer maddeler, üre, hormonlar, ve kan proteinleri oluşturur.

Plazma proteinler: Albumin, globulin, fibrinojen ve antikorlardır. (Immunoglobulinler)

Albumin ve globulin: Hücrelerin ve vücut sıvısının su oranını düzenleyen proteinlerdir. Kanın osmotik basıncını oluştururlar.

Antikor: Vücuda giren yabancı antijenlere karşı, akyuvarlar tarafından üretilen bağışıklık proteinleridir.

Fibrinojen: Kanın pıhtılaşmasında görev alan lifli bir proteindir. Fibrinojen serumda bulunmaz.

Uyarı:

Heparin, kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen, karbonhidrat yapılı moleküldür. Bağ dokunun mast hücreleri ve karaciğer tarafından üretilir.

Uyarı:

Taze hayvan kanı bir deney tüpünde bir süre bekletilirse kan hücreleri ve kan proteinleri tüpün dip kısmına çöker. Tüpün üst kısmında açık renkli bir sıvı kalır. Bu sıvıya “serum” denir. Kan proteinleri plazmada bulunurken serumda bulunmaz.

KAN HÜCRELERİ

1-) Alyuvarlar (Eritrositler)

 • 1 mm3 kanda 4,5 — 5,5 milyon tane bulunur.
 • Hemoglobin (Fe içeren proteindir, O2 ve C02 taşınmasında görev yapar.) bulundurduğundan kırmızı
 • Olgunlaştıklarında çekirdeklerini kaybederler.
 • Embriyonik dönemde dalak ve karaciğerde, doğumdan sonra kırmızı kemik İliğinde üretilir.
 • Ömürleri yaklaşık 4 aydı Yaşlandıklarında dalak ve karaciğerde kupfer hücreleri tarafından parçalanırlar.
 • Pasif hareket ederler.
 • Görevi 02 ve CO2 taşımaktı
 • Bulundurdukları özel proteinlere göre kan grupları
 • Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça havadaki oksijenin kısmi basıncı azaldığından az olan oksijenden daha fazla yararlanabilmek için kandaki alyuvar sayısı

Uyarı:

Erkeklerde, erkek eşey hormonunun kan yapımını artırıcı etkisinden dolayı alyuvar sayısı fazladır.

2-) Akyuvarlar (Lökositler)

 • 1 mm3 kanda 8.000 – 10.000 tane bulunur.
 • Çekirdekli olduğundan bölünerek çoğalır.
 • Ömürleri 3-4 saat veya 3-4 gündür.
 • Görevi bağışıklığı sağlamaktır.
 • Antikor sentezler, yalancı ayakları ile aktif hareket eder, fagositoz yaparak mikropları yutar. (Damar dışına çıkarak da mikroplarla savaşırlar.)
 • Sayıları mikrobik enfeksiyonlarda artarın Kırmızı kemik iliği, dalak, timüs bezi ve lenf düğümlerinde üretilir.

Granüllü akyuvarlar: Sitoplazmalârı taneciklidir. Bazofil, eozinofil, nötrofil olmak üzere üç çeşittir.

Bazofiller heparin (kanın damar içinde pıhtılaşmasını önler) ye histamin (kan damarları genişletir) salgılar, eozinofiller parazitlerle mücadele eder ve nötrofiller fagositozla mikropları yok eder.

Granülsüz akyuvarlar: Sitoplazmalarında tanecik yoktur. Monosit ve lenfoşit olmak üzere iki çeşittir.

Monositler, en büyük akyuvarlardır. Çok sayıda bakteriyi fagosite edebilirler. Lenfositler, plazma ve bellek hücrelerine dönüşebilirler. T lenfositten fagositoz yaparak hücresel, B lenfositleri ise antikor üreterek humoral (sıvısal) bağışıklıkta görev yapar. B lenfositleri plazma hücrelerine dönüşerek antikor üretir.

3-) Kan Pulcukları (Trombositler)

 • 1 mm3 kanda 300.000 tane bulunur.
 • Renksiz ve çekirdeksizdir.
 • Kırmızı kemik iliğinde üretilir.
 • Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
 • Ömürleri 8 gün kadardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir