Hümanizm Akımı Nedir? | Özellikleri | Temsilcileri  

Hümanizm akımı nedir? Hümanizm akımı özellikleri nelerdir? Hümanizm akımı temsilcileri.  

HÜMANİZM

Hümanizm; insanlık aşkı, insaniyete muhabbet, insanı renk, ırk, din, dil ayrımı yapmadan sevmek anlamlarına gelir. Rönesans çağında eski Yunan ve Latin edebiyatına dönüp ona değer veren, onu tanıtan, araştıran öğreti anlamına gelir. Hümanizmin ilk belirtileri XIV. yüzyılın başlarında İtalya’da görülmeye başlar. Asıl gücüne XV. yüzyılda ulaşarak XVI. yüzyılın sonuna kadar da varlığını sürdürmüştür. İtalyan asıllı Dante, Petrarca ve Boccacio hümanizmin ilk müjdecileridir. Hümanizm şu özellikler çerçevesinde gelişmiştir;

  • Hümanist sanatçılar, eski Yunan ve Latin kültür ve sanatına dönerek ona hayranlık duyarak onu örnek almışlardır. Dolayısıyla sanatçıların eserleri; dünya görüşü, konusu, biçimi, dil ve üslubu açısından eski Yunan ve Latin sanatçılarının eserlerine benzer.
  • Bu edebiyatın asıl konusu evrensel insandır. Hümanistlere göre doğuştan birtakım zaaflara sahip olan insan, eğitimle belli bir ruh – beden dengesine ulaşabilecek potansiyele sahiptir.
  • Hümanizme göre şu veya bu toplumun, zamanın mekânın, şu veya bu insanın değil, genel ve evrense olanın anlatılması esastır. Bu nedenle hümanistler mili değil, evrenseldir.
  • Hümanist sanatçıların büyük bir kısmı asilzade ve askerdir. Belli sıfatlarla kralların, derebeylerin, kilisenin hizmetinde bulunan insanlardır.
  • Hümanist edebiyat her geçen gün biraz daha güçlenen ve belirginleşen bir dil, üslup ve şekil endişesine sahiptir.

HÜMANİST SANATÇILAR

  • Dante, F. Petrarca, G. Boccacio, F. Rabelais, P. de Ronsard, Montaigne, Cervantes, W. Shakespeare…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir