Afet Kısaca Nedir?

Afet Kısaca nedir? Afet tanımı, Afet anlamı.

AFET NEDİR?

Doğal çevreye ve canlılara zarar veren olaylara afet denir. Afetler oluşumlarına göre doğal ve beşeri diye ikiye ayrılır.

-İnsanoğlunun faaliyetlerine bağlı olarak oluşan afetlere beşeri afetler denir. Nükleer santrallerin patlaması, petrol taşıyan tankerlerin yanması gibi afetler beşeri afetlere örnektir.

-En kısa süreli afetlerden biri de depremdir.

-Bazı afetler başka bir afetin doğmasına neden olur. Örneğin; yağış azlığı kuraklığı, kuraklık ise kıtlığı ortaya çıkarır. Ya da sel-su baskını gibi doğal afet, salgın hastalıkları ortaya çıkarır.

-Doğal afetler de kendi içinde yer kökenli ve meteoroljik kökenli afetler diye ikiye ayrılır.

-Deprem, volkanizma, tsunami, heyelân ve çamur seli yer kökenli; çığ, orman yangını, kuraklık, aşırı kar, kasırga, sel- su baskını ise meteorolojik kökenli afetlerdir.

-Afetlerin doğrudan ve dolaylı sonuçları farklıdır. İnsan, hayvan, ev işyeri kaybı afetlerin doğrudan sonuçlan arasında yer alırken, işsizlik, fakirlik, korku, panik ise dolaylı sonuçlar arasında yer alır.

-Meteorolojik kökenli afetlerin can ve mal kaybı üzerindeki etkisini azaltmak için şunlar yapılabilir:

  1. a) Acil durum planlan hazırlanır.
  2. b) İyi çalışan bir erken uyan sistemi kurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir