Ekosistem Kısaca Nedir?

Ekosistem kısaca nedir? Ekosistem hakkında kısa bilgi.

Ekosistem Nedir?

Doğada birbiriyle ilişkili canlı ve cansız öğelerden oluşan, öğeler arasındaki madde ve enerji dolaşımı İle kendini besleyebilen ve yenileyebilen belirli çevreye “ekosistem” adı verilir. Ekosistem, canlı ve cansız varlıklardan oluşur.

EKOSİSTEM

1-) Canlı Öğeler

 • Bitkiler,
 • Hayvanlar,
 • Mikro organizmalar

2-) Cansız Öğeler

A-) Kimyasal Etmenler

a-)Organik

 • Protein,
 • Yağ,
 • Vitamin,
 • Karbonhidrat

b-) İnorganik

 • CO2
 • Su,
 • Oksijen

B-) Fiziksel Etmenler

 • Işık,
 • Sıcaklık,
 • Rüzgâr,
 • Yağış

Ekosistemlerin canlı bileşenlerini; bitkiler (üreticiler), hayvanlar (tüketiciler) ve mikroorganizmalar (ayrıştırdılar) oluşturur.

 • Bitkiler tüm ekosistemlerin temel üreticisidir. Kendi besinini foto-sentez yaparak üretebilen tek canlı grubudur.
 • Hayvanlar; birincil (otçul), ikincil (etçil) ve üçüncül (hepçil) tüketiciler olmak üzere üç gruba ayrılır.
 • Mikroorganizmalar, bakteri ve mantar gibi canlılardır. Ölü hayvan ve bitkilerdeki organik bileşikleri ayrıştırarak; azotu nitrata, yağlardaki kükürtü sülfata, karbonu karbondioksite çevirirler.
 • Ekosistemdeki canlılar su küre, hava küre ve taş küre ile etkileşim halindedir.
 • Ekosistemde su kaynakları oldukça önemlidir, çünkü insan vücudunun % 65’i bitkilerin ağırlığının %60-85’i sudan oluşur.
 • Okyanuslar, denizler, göller su ekosistemini oluşturan önemli yüzey sularıdır.
 • Su ekosistemleri; karasal ekosistemler (göl, akarsu, bataklık) ve denizel ekosistemler (deniz ve okyanus) olmak üzere iki gruba ayrılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir