Cumhuriyetçilik İlkesi Kısaca Nedir?

Cumhuriyetçilik ilkesi kısaca nedir? Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri ve yapılan inkılaplar nelerdir?

CUMHURİYETÇİLİK

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinin başında cumhuriyetçilik ilkesi gelir. Cumhuriyet yönetimi; devlet başkanının belli bir süre için seçilerek işbaşına gelmesidir. Seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesi ile gerçek cumhuriyet tam anlamıyla kurulmuştur.

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri

 • Temel prensip seçimdir.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Ahlaki faziletlere dayanır.
 • Anayasamızda, birinci maddede “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez.” şeklinde yerini almıştır.
 • Türk milletinin tabiatına ve âdetlerine en uygun yönetim şeklidir.

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

 • TBMM’nin açılması
 • 1921 Anayasası’nın yapılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • Siyasi partilerin kurulması
 • Ordunun siyasetten ayrılması
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Cumhuriyet idaresi, bütün vatandaşların devlet yönetimine katılmasını, Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır. Demokrasinin kurulmasına da ortam hazırlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir