Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Nelerdir?

Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri nelerdir?

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1-) Milli Egemenlik

Milletin kendi kendini yönetmesi veya kendisini yönetecek vekilleri seçmesidir. Demokratik rejimin bir sonucu olarak egemenliğin kaynağı millettir. Kişi veya zümrelerin, egemenliği tekelinde bulundurması söz konusu değildir. Milli egemenlik, cumhuriyet ilkesinin bütünleyicisidir.

Amasya Genelgesi’nde, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar milli egemenliğe yönelişi sağlamıştır.

TBMM’nin açılması ve anayasaların hazırlanılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı gibi gelişmeler bu ilke doğrultusunda gerçekleşmiştir.

2-) Milli Bağımsızlık

Bir milletin hayatını devam ettirmesi için her yönüyle tam bağımsız olması gereklidir. Kurtuluş Savaşı’nda emperyalist güçlere karşı verilen mücadele milli bağımsızlığı sağlamaya yöneliktir. Atatürk milli bağımsızlığa büyük değer vermiştir. “Ya İstiklal ya ölüm!” SÖZÜ bunun en güzel kanıtıdır.

3-) Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü

Milli birlik ve beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı ifade eder. Böylece milletin sevgi ve saygı ile birbirine bağlanmasını, ortak ideallere yönelerek varlığını devam ettirmesini sağlar. Ayrıca milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğünün güçlenmesine ortam oluşturur.

4-) Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Bu ilke bir yandan yurtta huzur ve güven içinde yaşamayı amaçlarken, diğer taraftan da milletlerarası güvenliği, barışı sağlamayı ve sürdürmeyi ifade eder.

5-) Akılcılık ve Bilimsellik

Türk inkılabının temel özelliği akla ve bilime da-yanmasıdır. Akılcılık gerçeği arayıp bulmaya yarayan yoldur. Bilimsellik ise devlet ve toplum hayatında bilime yer verme ve bilimi değerlendirmedir. Olaylara bilimsel gözle bakılmalı, gerçek bilimsel yöntemlerle incelenmelidir. Böylece hurafeler ve ön yargıların yerini aklın hâkimiyeti alacaktır. Akılcılık ve bilimsellik, Atatürk’ün davranışlarının belirleyicisi olmuştur. İnkılap hareketleri de bu çerçeve içinde gerçekleşmiştir. Böylece hukuk, eğitim, toplumsal ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde asıl rehber olarak kabul edilmiştir. Atatürk Türk milletinin her alanda ilerleyebilmesi için ilhamını mantık ve fenden almasını istemiştir.

6-) Çağdaşlık ve Batılılaşma

Türk inkılabı çağdaşlaşma ve Batılılaşmadan doğan inkîlaplardır. Medreselerin kapatılarak çağdaş ve modem üniversitelerin açılması, yeni hukuk sisteminin kabul edilmesi, şapka inkılabı, soyadı kanununun çıkarılması, miladi takvimin kabul edilmesi gibi birçok inkılap Batılılaşmaya dolayısıyla çağdaşlaşmaya yönelik olarak yapılmıştır. Batılılaşma bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak taklitçilik yapılarak uygulanmamıştır.

7-) İnsan ve İnsanlık Sevgi

Türk inkılabının bir özelliği de insana ve insan sevgisine değer vermesidir. Dünyadaki yaşamın merkezinde insan vardır. Her şey insan içindir Türk inkılabı da dayandığı temel ilkelerle hümanist bir karaktere sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir