Misak-ı Milli Kararları | Önemi ve Sonuçları

Misak-ı milli kararları kısaca nelerdir? Misak-ı Milli önemi ve sonuçları nelerdir?

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI (28 Ocak 1920)

1-) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.

– Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu ve Türk — İslam çoğunluğunun yaşadığı topraklar hiçbir biçimde ayrılmaz bir bütündür.

NOT: Bu madde ile Türk devletinin sınırları çizilmiştir.

2-) Batı Trakya, Batum ve Güney illerinde referandum yapılacaktır.

3-) Dışarıdaki Türklere verilen haklar kadar içerideki azınlıklara hak verilecektir.

4-) Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sın inandırılmaların kaldırılması gerekmektedir.

NOT: Kapitülasyonlar reddedilmiştir.

5-) İstanbul ve çevresinin güvenliği sağlanacaktır.

6-) Düşman işgali altında bulunan ve çoğunluğu Arap olan yerlerin kaderi bölge halkının serbestçe vereceği karara göre olacaktı.

MİSAK-I MİLLİ KARARLARININ ÖNEMİ VE SONUÇLARI

 • Kongre kararları Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilmiştir.
 • Kongrelerde alınan kararlar, Misak-ı Milli Kararları adıyla resmi hale getirilmiştir.
 • Kurtuluş Savaşı’nın hedefleri ortaya konulmuştur.
 • Ulusal bağımsızlıkla ilgili kararlar alınırken ulusal egemenlikle ilgili kararlar alınmamıştır.
 • Wilson İlkeleri’nde belirtilen “Milliyet Prensibi” kabul edilmiştir.
 • Batı Trakya ve Elviye-i Selase’nin milli sınırlar içesinde olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Azınlıklara siyasi ayrıcalıklar verilemeyeceği belirtilmiştir.
 • Mondros’la elimizde kalan toprakların milli sınırları oluşturduğu belirtilmiştir.
 • Türk tarafının kabul edeceği barış şartları ortaya konulmuştur.
 • Lozan Antlaşması’nda, Misak-ı Milli Kararları Türk heyetinin temel dayanağını oluşturmuştur.

NOT:

 • Misak-ı Milli Kararları’nın kabulü İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından resmen işgaline neden olmuştur (16 Mart 1920).
 • İtilaf devletleri Meclis-i Mebusan’ı basıp birçok milletvekilini tutuklamışlardır.
 • Vahdettin 11 Nisan 1920’de Mebuslar Meclisi’nin hukuki varlığına son vermiştir.
 • İstanbul’un resmen işgali Ankara’da yeni bir meclisin (TBMM) açılmasına zemin hazırlamıştır.
 • İstanbul’un işgali Mustafa Kemal Paşa’yı Milli Mücadele’yi padişah adına da yürüttüğünü söyleme imkânı vermiştir.
 • Bir genelge yayımlayan Mustafa Kemal, Anadolu’da tekrar seçim yapılmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir