Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Hukuk alanında yapılan inkılaplar kısaca nelerdir?

Tanzimat devrinden sonra Batı’nın çeşitli hukuk kuralları kabul edilmeye başlanmıştı. Fakat bu değişiklikler hukuktaki karışıklığı önleyebilecek ve çağdaş Hukuku meydana getirebilecek seviyede değildi.

Hukuki alanda yapılacak yeniliklerde temel alınan esas, kanunların laikleşmesini temin etmekti. 17 Şubat 1929’da İsviçre Medeni Kanunu Türkçeye çevrilerek Türk Madeni Kanunu olarak kabul edildi. Aynı yıl İtalyan ceza kanunu, 1927’de İsviçre hukuk mahkemeleri, 1929 da Alman ceza mahkemeleri, 1932 de İsviçre ceza ve İflas kanunları benimsendi.

Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesinin Nedenleri

 • Mecellenin yetersiz kalması,
 • Mecelle hukukunun İslam esaslarına dayanması
 • Hukuk birliğinin bulunmaması
 • Yeni Türk Devleti’nin dayandığı temellerin, Osmanlı hukuku ile uyuşmaması
 • Ceza hukukunun ve mali hukukun yetersiz kalması
 • Devletin laik olması için, hukukun da laik olmasının gerekmesi

Medeni Kanun’un Kabulüyle

 • Kadın – erkek eşitliği sağlandı.
 • Kadının istediği mesleği seçmesi sağlandı.
 • Çok eşle evlilik yasaklandı. Kadına boşanma hakkı tanındı.
 • Resmi nikâh zorunlu oldu.
 • Kadına miras eşitliği tanındı.
 • Toplum hayatı çağdaş gelişmelere göre düzenlendi.
 • C. vatandaşları eşit duruma geldi.
 • Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri ortadan kalktı.
 • Patrikhanelerin din dışı işlerle ilgilenmeleri yasaklandı.

Kadınlara Verilen Haklar

Medeni Kanun’un kabul edilmesi ile kadın ve erkekler yasalar önünde eşit hal gelmiştir. 3 Nisan 1930’da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933 yılında muhtarlık seçme-seçilme hakkı verilmiştir.

Anayasadaki Laikleşme

10 Nisan 1928’de yapılan değişiklikle anayasada yer alan “Devletin dini İslam’dır.” maddesi anayasadan çıkarıldı. 5 Şubat 1937 tarihinde laiklik ilkesi ve diğer ilkeler anayasaya dâhil edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir