Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar kısaca nelerdir?

Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi

Osmanlı Devleti, eğitimde birliği sağlayamamıştı. Tanzimat’tan sonra mektepli-medreseli ikiliği ortaya çıkarken azınlık okulları da zaman zaman yıkıcı faaliyetlerde bulunuyordu. Eğitimde birliği sağlamak amacıyla 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği) çıkarıldı. Bu kanunla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926)

  • Devletten izinsiz okul açılması yasaklandı.
  • Çağdışı olarak nitelendirilen dersler kaldırıldı.
  • Devlet, ilahiyat ve İmam-Hatip Liselerini açma yetkisini üstlendi. (Laik ve çağdaş)

Ders Programlarının Çağdaşlaştırılması

Ders programlarının çağın gereklerine göre hazırlanması için 2 Mart 1926‘da Maarif Teşkilatı Kanunu kabul edilmiştir. Kanun ile ders kitaplarındaki gereksiz konular çıkarıldı. Ders konularına yenileri ilave edildi. İlk ve orta öğrenimde temel esaslar belirlendi.

Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)

Ülkede okuma yazma oranını artırmak ve öğrenimi kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yapıldı. Oluşturulan heyet Türkçe için en uygun alfabenin Latin Alfabesi olduğuna karar verdi. 24 Mayıs 1928’de uluslararası rakamlar, 1 Kasım 1928’de de Latin Alfabesi kabul edildi. Halkın yeni harfleri kolayca öğrenebilmesi için de Millet Mektepleri açıldı.

Türk Tarih Kurumu’nun Açılması (15 Nisan 1931)

Ümmetçilik düşüncesinin hâkim olduğu Osmanlı Devleti’nde tarih, İslam Tarihi ve Osmanlı hanedanlık tarihi olarak ele alınıyordu. Oysa Türkiye Cumhuriyeti, milliyetçilik esaslarına dayanıyordu. Türk tarihini aydınlatarak Türk kültürünü dünya kamuoyuna gösterip yeni nesillere aktarmak için 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu.

Türk Dil Kurumu’nun Açılması (12 Temmuz 1932)

Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak ve ülkenin her yerinde aynı dilin konuşulmasını sağlamak için 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu. Cemiyet geniş bir tarama yaparak halkın kullandığı kelimeleri tespit etti. Bazı kelimeler için de yenilerini türetti. Kurum, dil birliğinin sağlanması konusunda çok önemli çalışmalarda bulundu.

NOT:

Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının kurulması doğrudan Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir.

Üniversiteler

Osmanlı Devleti zamanında kurulan ve üniversiteler seviyesinde eğitim yapan Darülfünun kaldırıldı. Yerine 1933’te İstanbul Üniversitesi açıldı. Ankara’da ise Hukuk Fakültesi eğitim ve öğretime başladı.

* 1936 yılında Ankara’da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi açıldı.

Güzel Sanatlar Alanındaki Gelişmeler

1924’te Topkapı Sarayı, müze haline getirildi. Ardından da Etnografya Müzesi kuruldu. Güzel sanatlar akademisine mimarlık ve heykelcilik bölümleri eklendi. Resim sanatının gelişmesi için sık sık resim sergileri açıldı. Ressamları destekleme amacı ile tablolar devlet adına satın alındı. 1937’de ise Dolmabahçe Sarayı’nda resim ye heykel müzesi açıldı.

3 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir