Memduh Şevket Esendal Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği

Memduh Şevket Esendal kısa hayatı, kimdir? Memduh Şevket Esendal edebi kişiliği ve eserleri nelerdir?    

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL (1883-1952)

HAYATI

1883’te Çorlu’da doğdu. Balkan Savaşı ve Bulgar baskınları sonucunda ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Anadolu Vilayetleri Müfettişliği göreviyle Anadolu ve Rumeli’de birçok yer gezdi. Teşkilat-ı Mahsusa üyeliğine getirildi ve partinin Ankara’da temsilciliğini yürüttü. İstanbul’u işgal eden İngilizlerin 1918’de İttihat ve Terakki binasına baskın düzenlemesinden sonra İtalya’ya kaçtı. Mustafa Kemal’in çağrısıyla Millî Mücadeleye destek vermek için Ankara’ya geldi.

1921-1924 yılları arasında Bakü’de büyükelçilik yaptı. 1925’te yurda dönerek Mekteb-i Sultani ile Kabataş Lisesinde tarih ve coğrafya dersleri verdi. Eski İttihatçı arkadaşlarıyla haftalık siyasi bir gazete olan Meslek’i çıkardı. Yazarlığının yanında resim ve karikatürle de ilgilenen sanatçının çizimleri bu gazetede yayımlandı.

Memduh Şevket Esendal 1952 yılında Ankara’da hayata gözlerini kapadı.

EDEBİ KİŞİLİĞİ | SANAT ANLAYIŞI

  • Politikada eskittiğini söylediği adını çok sevdiği sanatta da kullanmak is-temediğini belirtmiş ve eserlerini M.Ş., İstemenoğlu, M.Oğulcuk, Mustafa Yalınkat, Meşe, M.Ş.E. gibi birçok imzayla yayımlamıştır.
  • Modern hikâyeciliğimizin öncülerinden olan sanatçı, Azerbaycan elçiliğini yürüttüğü yıllarda Çehov (kesit, durum) tarzı hikâyeciliği öğrenmiş ve edebiyatımızda ilk kez bu tarzla hikâyeler kaleme almıştır.
  • Eserlerindeki olaylar genellikle İstanbul’un Aksaray semtindeki orta hâlli insanlar arasında geçer. Kahramanları yaşama dört elle sarılan, cana ya-kın, sevimli ve hayattan kişilerdir.
  • Realizm akımının etkisinde kalmış ve gözlem gücünü eserlerinde sade, yalın bir dille gözler önüne sermiştir.
  • “Ayaşlı ve Kiracıları” adlı romanıyla CHP Roman Armağanı’nı kazanmıştır.

ESERLERİ

Roman

Ayaşlı ile Kiracıları, Miras, Vassaf Bey

Hikâye

Otlakçı, İhtiyar Çilingir, Mendil Altında, Bir Kucak Çiçek, Bizim Nesibe, Gödeli Mehmet, Güllüce Bağları Yolunda, Hava Parası, Kelepir, Sahan Külbastısı, Veysel Çavuş, Gönül Kaçanı Kovalar, Mutlu Bir Son, Temiz Sevgiler

Hatıra

Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar

Mektup

Kızıma Mektuplar, Oğullarıma Mektuplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir