Hititler Hakkında Kısa | Özet Bilgi

Hititler hakkında kısa, özet bilgi.

HİTİTLER (M.Ö.2000 – M.Ö. 1200)

Hititler, MÖ II. bin başlarında Anadolu’ya gelmişler ve Kapadokya adı verilen Kızılırmak yayı içine yerleşmişlerdir. Başkentleri Hattuşaş'(Boğazköy)tır.

Anadolu’nun ilk büyük devletini kuran Hititler, kendilerinden önceki kültürle, Mezopotamya ve Mısır kültürünü kaynaştırarak Anadolu kültürünün temelini atmışlardır.

Devletin başındaki kral; başkomutanlık, başrahiplik, baş yargıçlık görevlerini de kendinde toplamıştır. “Pankuş” adı verilen ve asillerden oluşan meclis, kralın yetkilerini sınırlayıp denetleyebilmiş; Kraliçe Tavananna da yönetimde etkili olmuştur.

Hitit Devleti M.Ö. XII. yüzyılda Ege göçleri sonunda siyasi birliğini kaybetmiş ve M.Ö. VII. yüzyılda önce Asurluların daha sonra bütün Anadolu ile birlikte
Perslerin egemenliğine girmiştir.

Hititlerde toplum; Soylular, Rahipler, Halk (asker, tüccar, köylü vb ), Köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Aile, mülkiyet, ticaret gibi hükümler içeren Hitit Yasaları, Sümerlerden etkilenmiştir. Daha insancıl olan Hitit yasaları, fidye esasına dayanırdı. Medeni Hukuk’un temeli Hititlerce atılmıştır.

Ekonomik hayatın temeli tarım ve hayvancılıktı. Dokumacılık da gelişmişti.

Dinleri çok tanrılıdır. Mezopotamya’da olduğu gibi tanrılarım insan şeklinde düşünmüşlerdi. Her şehrin bir tanrısı olduğundan ülkelerine “Bin Tanrı İli” adı verilmiştir. Tanrılarının toprak ve tunçtan yapılmış heykelcikleri ile kabartmaları İvriz ve Yazılıkaya’da bulunmaktadır.

Hititler, tanrılarına hesap vermek amacıyla krallarının yaptıklarını anlatan “Anal” diye anılan yıllıklar tutmuşlardır. Anallar, nesnel tarih yazıcılığının ilk örneklerini oluştururlar.

Hint-Avrupa dinerinden birini kullanan Hititler, Asurlulardan aldıkları çivi yazısını kullanmışlardır. Mezopotamya etkisinde kalarak birçok destan ve masal kaleme almışlardır. Ayrıca hiyeroglif de kullanmışlardır.

Kadeş Savaşı ve Antlaşması’nın taraflarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir