İbn-i Sina Kısa Hayatı | Kimdir? | Eserleri

İbn-i Sina kısa hayatı, İbn-i Sina kimdir? İbn-i Sina eserleri nelerdir? İbn-i Sina hakkında kısa bilgi.  

ibn-i sina hayatı

İBN-İ SİNA (980 – 1037)

İbn-i Sina 980 yılında Özbekistan’ın Buhara kentinin Avşar köyünde doğdu. Babası Abdullah, bir saray kâtibi annesi ise Afşanlı bir aileden gelen asil bir hanımdı. Zekâsı ile öne çıkan İb-i Sina eğitimine Buhara’da başladı. 10 yaşına gelmeden Kuran’ı Kerim’i hatmetti. Felsefeci Abdullah Natili’den mantık dersleri alıp, iyi derecede Yunanca öğrendi. Tıp bilimine ilgi duyarak hastalıklar hakkında araştırmalar yaptı. Hastalıkları, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan şeklinde ayırmaya başladı.

İbn-i Sina 16 yaşındayken Buhara Emir’i Nuh Mansur tarafından oğlunun hastalığına çare bulması için saraya çağırıldı. Emir’i iyileştiren İbn-i Sina mükafat olarak sadece Buhara Sarayı’nın kütüphanesinde araştırma izni istedi. Yazmaya başladığı o günlerde Buhara kütüphanesindeki yangının sorumlusu olarak görülen İbn-i Sina hem babasını hem de destekçisi Emir Mansur kaybedince Buhara’dan ayrıldı.

Tarihteki tüm dâhiler gibi insan ilişkilerinde daima sıkıntılar yaşadı. Çalıştığı saraylardaki yetkililerle sürekli tartışmalara girip çok sık yer değiştirdi. Harzem Şah’ı Ali Bin Memnun, İbn-i Sina’yı ülkesine çağırdı ve büyük İslam bilgini El Biruni ile tanıştırdı. Bu iki büyük âlim birbirlerinin hem hocası hem de öğrencisi olarak birlikte çalıştılar.

1012 yılında Gazneli Mahmut’un harzemşah Devleti’ndeki tüm bilginlerin kendi Sarayına gönderilmesi isteğini reddetti ve ölümü pahasına Karakum Çölü’nü geçerek Gürgan şehrine kaçtı.

Hayatımdaki en büyük dostu Cüzcani ve âlim Şirazi ile tanıştığı Gürgan’da “Tıbbın Kanunu” isimli kitabını yazdı. Tıbbın kanunu kitabında ilk kez enfeksiyondan bahsetti ve tarihte ilk kez mikropların canlı varlıklar olduğu fikrini ortaya attı.

İran’ın Hamedan eyaletinde Emir’in oğlunun vezirlik teklifini reddedince Ferdecan kalesine hapsedildi. 4 ay sonra serbest kalan İbn-i Sina, İsfihan’da ki bir dostunun evine yerleşti. Bu evde felsefi ansiklopedisi “Şifa” kitabını tamamladı. İnsan ruhunu bir muma, Tanrıyı o mumu oluşturan yağa, mumun ışığını da bilime benzettiği ve tanrı inancıyla felsefeyi harmanladığı “Şifa” 17 dile çevrilerek yıllar boyunca üniversitelerde okutuldu.

Kaslarıyla ilgili sinirsel bir hastalığa yakalanan İbn-i Sina, 21 Haziran 1037 tarihinde Hamedan’a dönerken hayatını kaybetti. Hamedan’da ki kabri binlerce insan tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor.

ESERLERİ

  • El-Kanun fi’t-Tıp,
  • Kitabü’l-Necat,
  • Risale fi-İlmü’l-Ahlak,
  • İşarat ve’l-Tembihat,
  • Kitabü’ş-Şifa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir