Farabi Kısa Hayatı | Bilgi | Kimdir?

Farabi kısaca hayatı, Farabi hakkında kısa bilgi, Farabi kimdir? Farabi eserleri nelerdir?

farabi hayatı

FARABİ

Farabi, 870 yılında Türkistan’ın Farabi şehrinde doğdu. Felsefe matematik, mantık, siyaset bilimi, musiki alanında eserler kaleme aldı ve yüze yakın kitap yazdı. Farabi, ses olayını fiziki yönden ilk ele alan ve açıklayan bilim adamıdır. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını denemeler yaparak tespit etti. Bu keşfi ile müzik aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları buldu. Bu büyük alim Doğu müziğinin temel kaynak eseri olan büyük müzik kitabında kanun, ut gibi birçok enstrümanı ilk defa tarif etmiştir.

Farabi, Aristo’nun temel eserlerini birçoğunu Arapça’ya yeniden tercüme etmiş bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şerhler yazmıştır. Aristo’nun ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyen, eşyanın oluşumunda yani yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabi’nin fiziği de metafiziğe bağlıdır. Evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört element (toprak, ateş, hava, su) birbiriyle kaynaşır, ayrışır ve içinde bulunduğumuz evren’i oluşturur. Farabi, insanı tanımlarken “ âlem büyük insandır, insan küçük âlemdir.” diyerek bu kavramı birleştirmiştir.

Farabi, ilimlerin sınıflandırılması ve mantık alanında kendine özgü yöntemler kullandı. İlimleri sırasıyla dil, mantık, matematik, fizik ve metafizik ve medeni ilimler başlıkları altında sınıflandırdı. Farabi, tıp alanında da önemli çalışmalar ortaya koydu. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için neler yapılması gerektiğini araştırarak tıp ilmi için temel ilkeleri belirledi. Bu büyük âlim, öncelikle insan bedeninde ki tüm organların tanınması, hastalıkların çeşitlerinin bilinmesi, ilaçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olunmasını gerektiğini vurguladı. Bu bakımdan Farabi, İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd’ün manevi hocası olarak da kabul edilebilir. Farabi, sosyoloji alanında da önemli tespitler ortaya koydu. Ona göre toplumlar, öz bakımından ikiye ayrılırlar: Erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yönetebilecek en kusursuz devletse, bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir.

Doğadan topladığı ilaçların kullanımı hakkında notlar hazırlayan Farabi, böylelikle prospektüs kavramını tıp dünyasına kazandırdı. Tıbbi bilimler ve insan anatomisiyle ilgilenmesi sonucunda otopsi kavramını ortaya çıkardı.

Düşünmeye, incelemeye, sorgulamaya ve sonuç çıkartmaya ömrünü harcamış bilge bir filozof olan Farabi, 950 yılında Şam’da hayatını kaybetti.

ESERLERİ

Farabi’nin 100 ile 160 arasında eserinin olduğu tahmin edilmekte. Bunlardan bazıları ise şu şekildedir:

  • Musikiye giriş kitabı,
  • Aristo Felsefesi,
  • Mutluluğu kazanma kitabı,
  • Hikmetlerin yüzük taşları kitabı,
  • Büyük musiki kitabı,
  • Mantığa başlangıç,
  • Harfler kitabı,
  • İlimlerin sayımı kitabı,
  • Aklın Anlamları

2 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir