NATO Nedir? | Amaçları | Ülkeleri | Ne Zaman Kuruldu?

NATO nedir? NATO’nun amaçları nelerdir? NATO ülkeleri hangileridir? NATO ne zaman kuruldu?   

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

2. Dünya Savaşı’nın sona ermesini izleyen yıllarda Avrupa’nın dengesini bir türlü sağlayamaması ve bil­hassa Sovyetler Birliği’nin çok üstün askeri gücü ve sosyalizmin yayılmasına karşı başta Avrupa’daki dev­letlerin kendilerini bir bakıma güvence altına alabilmek için kurdukları siyasi askeri bir örgüttür.

Ne Zaman Kuruldu?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949’da Washing­ton D.C’de imzalanan ve 24 Ağustos 1949’da yürürlü­ğe giren Kuzey Atlantik Antlaşması ile yürürlüğe girdi.

Üye Ülkeler

NATO’ya ilk önce; ABD, Kanada, Danimarka, Norveç, Portekiz, İzlanda, Belçika, İtalya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg üye oldu; daha sonra İngiltere (1949), Türkiye ve Yunanistan (1951) ile Federal Almanya (1954) bu topluluğa girdi. 2000 yılında NATO’ya daha önce Varşova Paktı’nda bulunan Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti girdi; 2004 yılında ise Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya katıldı.

NATO’nun Amaçları

  • Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlı olmak ve uluslararası barışçı yollardan sorunları çözümlemeye çalışmak,
  • Üye devletler arasında sadece askeri amaçlarla değil, kendi iç düzenlerini sağlamlaştırmak, özgürlük ilkelerine dayalı kurumların geliştirmek ve bu doğrultuda çok yönlü ilişkiler kurmak,
  • Taraflardan birine veya birkaçına yönelecek bir saldırıyı hepsine yönelmiş sayarak üye ülkelerin tek ya da hep birlikte silahlı güç kullanarak yardım etmesini sağlamak,
  • Üye devletlerin savunma gücünü artırmak için karşılıklı olarak silah, askeri yardım ve gereken desteği sağlamak,
  • Üye ülkelerin bütünlüğü, bağımsızlığı ve siyasi düzeni tehdit eridiği kaman dayanışmaya girişmek,

Kuzey Atlantik Antlaşması’nın en yüksek organı Kuzey Atlantik Konseyi’dir. Yılda iki üç kez tüm devletlerin dışişleri bakanlarının, bazı zamanlarda başbakanların katılmaları ile Brüksel’de toplarım Bu toplantılarda dış olaylar, savunma, siyasi, askeri, mali ve ekonomik konular ele alınır. Bu toplantılarda kararlar, oy çokluğu ile değil oybirliği ile kabul edilir. Aynı zamanda Brüksel’de büyükelçi seviyesindeki temsilcilerin oluşturduğu ve her hafta toplanan sürekli Temsilciler Konseyi bulunur. Bazı durumlarda savunma ve maliye bakanlıklarının katıldığı konsey, NATO Genel Sekreteri’nin başkanlığında toplanır.

NATO’nun sivil kanadındaki diğer önemli organ, Savunma Planlama Komitesi’dir. Bu komite, bakanlar ve sürekli üst düzey temsilcilerinin toplantıları ile çalışmalarını sürdürür. NATO üyesi ülkelerin uyum ve bütünleşmesini sağlamaya çalışır.

NATO’nun ikinci ana organını Askeri Örgütleme oluşturmaktadır. Bu alandaki “Askeri Komite” en yüksek organıdır ve Fransa’nın dışındaki tüm üyelerin genelkurmay başkanları tarafından oluşturulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir