Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Kısaca Nelerdir?

Toplumsal alanda yapılan yenilikler nelerdir?

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

Osmanlı Devleti’nin özellikle son döneminde yapılan yeniliklere şiddetle karşı çıkanların toplandıkları bir yer haline dönüşen tekke, zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır.

Kıyafette Değişiklik

Türk ulusunun, dış görünüş ve giysiler ile de çağdaşlaşmasını amaçlayan Mustafa Kemal, m konuda öncülük etmiş ve Kastamonu’ca şapka giyerek halkın karşısına çıkmıştır. Daha sonra fes, kalpak v.s. türü başlıklar yasaklanmış, bunların yerine şapka giyilmesi kabul edilmiştir (25 Kasım 1925).

1934 yılında çıkarılan bir yasayla din adamlarının sadece ibadet yerlerinde dinsel giysiler giyebilecekleri dışarıda ise bu kıyafetler ile dolaşamayacakları kabul edilmiştir. Sadece her dinin din başkanı (Patrik, Hahambaşı ve Diyanet İşleri Başkanı) dinsel kıyafetlerle serbestçe gezebilecekti.

Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

Bu alandaki uygulamalar, Batılı devletlerden farklı olduğu için çağdaşlaşmanın bir gereği; olarak değiştirilmeleri uygun görülmüştür.

26 Aralık 1925’te Hicri ve Rumi Takvimi yerine Miladi Takvim; alaturka saat yerine alafranga saat (uluslararası saat sistemi) kabul edilmiştir. Bu t uygulamaya 1 Ocak 1926’da başlanmıştır.

Latin rakamları kabul edilmiştir (24 Mayıs 1928). Milletlerarası ölçüler (ağırlık – uzunluk) kabul edilmiştir (1 Nisan 1931).

Hafta tatili Cuma’dan Pazar’a alınmıştır (1935).

Bu yenilikler çağdaşlaşma ve medenileşme yanında, uluslararası ekonomik ilişkilerde büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Bu yeniliklerle ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanmıştır.

Soyadı Kanunu’nun Kabulü

Bu yenilik; özellikle okul, askerlik, tapu ve miras işlerinde ortaya çıkan karışıklıkları önlemce için getirilmiştir.

21 Haziran 1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu’na göre, herkesin gülünç ve ahlaka aykırı olmayan Türkçe bir soyadı almaşı kabul edilmiştir. Ayrıca eskiden beri kullanılan bazı unvanların da kullanılması yasaklanmıştır.

Bu kanundan sonra TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya “Atatürk” soyadını vermiş ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir