Felsefenin Alanları | Alt Dalları Nelerdir?

Felsefenin alanları kısaca nelerdir? Felsefenin alt dalları nelerdir?

FELSEFENİN ALANLARI

Felsefe başlıca 7 alandan oluşmaktadır. Bunlar Bilgi Felsefesi, Bilim, Varlık, Ahlak, Siyaset, Sanat ve Dini Felsefesidir. Şimdi bunları sırasıyla tanıtalım.

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

Bilgiyi bir sorgulama nesnesi olarak görüp, bilginin ne olduğu, doğru bilginin mümkün olup olmayacağıma da doğru bilginin kaynağının ne olduğu gibi sonlar soran felsefe disiplinidir.

Bilim Felsefesi

Felsefe bilimlerin ortaya çıkmasında son derece etkili olmuştur. Felsefe ve bilimlerin tarihleri, yöntemleri ve özellikleri ne kadar farklı olursa olsun her zaman bir birliktelik göstermişlerdir. Felsefe için, bilimin kendisi, yönteminin ne olması gerektiği, bilimsel temellendirmelerin ne şekilde yapılması gerektiği gibi konular bir sorgulama alanı olmuştur. Bilim felsefesi bu alanda sorulan sorular ve yapılan çalışmalardır.

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

Varlık nedir? Var olmak nedir? Varlık var mıdır? gibi sorular sorarak gerçek varlığı, varlığın özünü araştıran felsefe disiplinidir. Soyut ve somut varlık alanları gerçek varlığın hangi alanda yer aldığı, varlığın görünen kısmından ziyade varlığın özünün ne olduğu gibi konular varlık felsefesinin alanı içinde yer alır.

Ahlak Felsefesi (Etik)

Ahlak, bireyin davranışlarını yaşadığı topluma ve döneme göre biçimlendiren, değerler yönelten töreli kurallar bütünüdür. Bu davranışlar toplum içerisinde anlam kazanır. İnsan yaşamındaki ahlaksal kuralları, ahlaki değerleri, ideal ahlaki davranışları sorgulayan felsefe disiplinine ahlak felsefesi ya da etik denir.

Siyaset Felsefesi

Siyaset kelime olarak işleri düzene koymaktan gelir. Günümüzde devlet işlerinin, kamusal görevlerin yerine getirilmesi, yönetilmesi, düzene koyulması anlamlarını içermektedir. Siyaset felsefesi ise bireyin temel haklarından, bir yönetimi meşru kılacak temellere kadar birçok sorunu inceler. Ayrıca insanlar için ideal olan devlet toplum düzenini kavramsal olarak ortaya koymak için çalışır.

Sanat Felsefesi (Estetik)

Sanat nedir? Estetik nedir? Estetik değerler neye göre belirlenmelidir. Sanat eserinde önemli, olan sanatçının ne anlatmak istediği mi, yoksa sanattan ne anlaşıldığı mıdır?… gibi sorular sanat felsefesi içinde yer alır.

Din Felsefesi

İnsanlık tarihi kadar eski olan dini, bir kavram olarak ele alarak, dini özünü, ilkelerini, anlayışı sorgulayan, din üzerine düşünen felsefe dalına din felsefesi denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir