Hisarcılar (Hisar Topluluğu) Özellikleri | Temsilcileri

Hisar topluluğu özellikleri nelerdir? Hisar topluluğunun temsilcileri.

HİSARCILAR (1950-1980)

Çınaraltı dergisinde yazdıklarıyla Garip akımına karşı tepkilerini ortaya koyan ve 16 Mart 1950’de Hisar dergisi etrafında bir araya gelen sanatçıların oluşturdukları bir edebî akımdır. Düşüncelerini bir bildirgeyle duyurmak yerine neler yapacaklarını zamana yaymak istemişlerdir. Ancak 1966 yılında Ankara Radyosu’nda “Radyoda Hisar Saati” programına katılan topluluğun önde gelen sanatçıları, sanat anlayışları hakkındaki görüşlerini beyan etmişler ve geciken bildirgelerini Hisar dergisinin 113, 114. sayılarında duyurmak zorunda kalmışlardır. Bu bildirgeye göre sanat görüşleri şu şekilde özetlenebilir:

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • “Eski şiirimizden, millî kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergilemek, o yıllarda şiirimizi çıkmaza sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çıkmak ve tavır almak” paralosıyla çıkmışlardır.
 • Sanat dili; yaşayan, sade halk dili olmalıdır. Aksi takdirde ölü bir dil nesilleri birbirinden ayırmak haricinde bir işe yaramaz ve edebiyatımıza katkıda bulunamaz.
 • Yabancı dilden alınmış ve yabancı kelime-Türkçe kelime ayrımının ortadan kalktığı kelimelerin kullanılmasında sakınca yoktur. Fakat Öz Türkçeye ve uydurma kelimelere karşıdırlar.
 • Birinci ve ikinci Yeniciler’in noktalama işaretlerini kullanmamaları, küçük harf ayrımı yapmamaları, argo ve kaba ifadelerle uydurma kelimeler kullanmaları yanlıştır.
 • Sanatçı herhangi bir siyasî, ekonomik vb. görüşün savunucusu olmamalı, bağımsız olmalıdır.
 • Sanat yenileşmeyi gerektirir ancak yenileşmenin eskinin inkâr ve reddedilmesi olarak algılanması yanlış bir düşüncedir. Ayrıca sanat geçmişten güç almalıdır ki geleceğe daha sağlam adımlarla gidebilsin.
 • Şiirde sadece aruz ve hece ölçüsü ya da serbest ölçü kullanılmalıdır, şeklinde tekel söylemler, dayatmalar yanlıştır. Şiir, şiir olarak kalabildiği sürece her türlü ölçü kullanılabilir.
 • Toplumsal kuralların, aile yapısının görmezden gelindiği, açlık ve sefaletten başka söylemi olmayan ve şiirin konusunu sınırlandıran Garip, Toplumcu Gerçekçi ve İkinci Yeniciler’e karşı çıkmışlardır.
 • Kısacası kendilerini Garipçiler, Maviciler, İkinci Yeniciler, Toplumcu Gerçekçiler karşısında Türk dilinin, şiirinin kalesi, yani savunucuları olarak görmüşlerdir. Ancak savundukları görüşler bakımından bir yenilik ortaya koyamamışlar, Genç Kalemler ve Millî Edebiyat’ın devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.

TEMSİLCİLERİ

Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Halide Nusret Zorlutuna, Bülent Bakiler, Bekir Sıtkı Erdoğan, Sevinç Çokum, Selahaddin Batu, Coşkun Ertepınar

MEHMET ÇINARLI (1925-1999)

HAYATI

1925’te Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Çeşitli devlet kademelerinde memurluk yaptı. 1999 yılında Ankara’da öldü.

SANAT ANLAYIŞI

Hisar dergisi ve Hisarcılar akımının kurucularındandır.

Şiirlerinde genellikle aruz ölçüsünü tercih etmiş ancak bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

1966’da Ankara Radyosu’nda “Radyoda Hisar Saati” programını düzenlemiştir.

“Bir Yeni Dünya Kurmuşum” adlı eseriyle 1974’te Türkiye Millî Kültür Vakfı Şiir Armağanı’nı kazanmıştır.

ESERLERİ

Şiir: Güneş Renginde Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi

Deneme: Söylemek Yaraşır

Hatıra: Sanatçı Dostlarım

YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1936-…)

Azerbaycan göçmeni bir ailenin çocuğu olan sanatçı, 1936’da Sivas’ta doğdu, ilkokul ve ortaokulu Sivas’ta okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. TRT’de ve Kültür Bakanlığında çalıştı.

SANAT ANLAYIŞI

 • Millî ve manevî değerlerimize bağlı şiirler yazmıştır.
 • Anadolu’yu, Anadolu insanının sorunlarını yapıcı ve sade bir dille eserlerinde işlemiştir.

ESERLERİ

Şiir

YaInızlık, Duvak, Seninle

COŞKUN ERTEPINAR (1914-2005)

HAYATI

1914’te Kayseri Erkilet’te doğdu. İlk ve orta tahsilini Kayseri ve Sivas’ta tamamladıktan sonra Sivas Erkek Öğretmen Okulunu bitirdi. Kısa bir süre ilkokul öğretmenliği yapan sanatçı Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünde okudu. Malatya Lisesi ve Şebinkarahisar Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği, ortaokul müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Halk Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2005’te Ankara’da öldü.

SANAT ANLAYIŞI

 • Münir imzasını kullanarak yazdığı ilk şiirleri 1938’de Muhit dergisin yayımlandı.
 • Hece ölçüsüyle şiir yazmaya başladı ve zamanla serbest şiire yöneldi.
 • Halk şiirinden beslenen sanatçı barış, kardeşlik, insan ve yurt sevgisini coşkun bir tarzda şiirlerinde işledi.
 • Bazı şiirlerinde Cahit Sıtkı Tarancı ve Orhan Veli’nin etkisinde kaldı.
 • Eserlerini samimi ve doğal bir dille kaleme aldı.
 • Atatürk’ün doğumunun 100. yılı için Kültür Bakanlığının düzenlediği şiir yarışmasında yazdığı şiiri dereceye girerek ödül aldı. “100. Yıl Atatürk Marşı” ismindeki bu şiiri daha sonra Hikmet Şimşek tarafından bestelendi.

ESERLERİ

Dönülmez Zaman İçin, Tek Adam (Şevket Süreyya’nın da aynı isimde eseri var), Kaderden Yana, Mevsimlerin Ötesinden, Güzel Dünya, Şu Dağlar Bizim Dağlar, Zaman Bahçesinde, Destan Atatürk, Küçük Dünyamın İçinden, Dorukta Rüzgâr Var, Çocuklar ve Papatyalar, Yunus Bahçesinde Açan Gül, Sevginin Yedi Rengi, Şiir İlminde Bir Ömür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir