Ahmet Kutsi Tecer Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği

Ahmet Kutsi Tecer kısa hayatı, Ahmet Kutsi Tecer edebi kişiliği, Ahmet Kutsi Tecer eserleri nelerdir?

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

HAYATI

1901’de Kudüs’te doğmuştur. Asıl adı Ahmet olan sanatçıya Kudüs doğumlu olduğu için Kudsî adı da verilmiştir. Kudüs’te başladığı eğitimini babasının işi sebebiyle tayin olduğu Kırklareli ve İstanbul’da çeşitli okullarda sürdürmüştür. Darülfünunda felsefe eğitimi aldıktan sonra biyoloji eğitimi alması için burslu olarak Fransa’ya gönderilmiştir. Fransa’da biyoloji eğitimi yerine felsefeye yönelmiştir.

Paris Millî Kütüphanesinde Cezayir Halk Şiiri yazmalarını incelemiş ve Türkiye’ye dönünce Halk Bilgisi Mecmuası’nda yaptığı araştırmaları yayımlamıştır. 1929’da Darülfünundan mezun olmuş, edebiyat öğretmeni olarak Sivas’ta öğretmenliğe başlamıştır. Arkadaşlarıyla 5-7 Kasım 1931’de Âşık Veysel’in birinci olduğu Halk Şairleri Bayramı’nı düzenlemiştir. Halk Şairleri Koruma Derneğini kurmuş, Sivas Halkevleri’nin yönetimine gelmiş, Halk Odaları’nın açılmasına öncülük etmiştir.

Ahmet Kutsi Tecer, 1967’de İstanbul’da ölmüştür.

EDEBİ KİŞİLİĞİ | SANAT ANLAYIŞI

  • Âşık Veysel Şatıroğlu’nu keşfederek sanatçının tüm yurtta tanınmasını sağlamıştır.
  • Edebiyata şiir yazarak başlayan Tecer’in ilk şiirleri 1921 ‘de Dergâh ve Millî Mecmua dergilerinde yayımlanmıştır.
  • Şiirin haricinde araştırma, inceleme ve tiyatro türünde de eserler vermiştir.
  • Şiirlerinde hece ölçüsünü ve dörtlük nazım birimini kullanmıştır.
  • Halk şiirini rediflerden kurtarmış ve heceye de yeni biçimler kazandırmıştır.
  • Batılı şiir anlayışından zamanla Âşık edebiyatına yönelerek iki türü şiirlerinde ustalıkla sentezlemiştir.
  • Halk şiir geleneğinden faydalanarak yazdığı şiirleri de vardır.
  • Ürik ve didaktik tarzda şiirler yazmıştır.
  • Anadolu folklorü ve efsanelerine yönelmiş; aşk, doğa, çocuk, memleket güzelliklerini şiirlerinde işlemiştir.
  • “Nerdesin, Halay Çeken Kızlar” şiirleri beğenilerek okunmuş ve “Orda Bir Köy Var Uzakta” şiiriyle de köy edebiyatına yönelişin öncüsü olmuştur.

ESERLERİ

Şiir

Şiirler, Tüm Şiirleri

Tiyatro

Yazılan Bozulmadan, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Köroğlu

İnceleme

Köylü Temsilleri

3 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir