Dalton Atom Modeli Özellikleri ve Eksiklikleri

Dalton atom modeli özellikleri nelerdir? Dalton atom modeli eksiklikleri nelerdir?

DALTON ATOM MODELİ

John Dalton (1766 -1844) yapmış olduğu deneylerde bileşikleri oluşturan elementlerin belirli kütle oranları ile birleştiğini ve bu oranın sabit olduğunu bulmuştur. Buradan yola çıkarak bir elementi oluşturan atomun yapısı ile ilgili olarak şu fikirleri ortaya atmıştır:

Dalton Atom Modeli Özellikleri

  • Maddeleri oluşturan en küçük temel atomdur.
  • Bir elementin bütün atomları aynıdır. Atomlar içi dolu ve berk küreciklerdir.
  • Atomlar daha küçük parçacıklara ayrılamaz.
  • Farklı element atomlarının kütleleri de birbirinden farklıdır.
  • Elementler sabit kütle oranları ile birleşerek bileşikleri oluştururlar.

Dalton Atom Modeli Eksiklikleri

  • Günümüzdeki bilimsel verilere göre, Dalton’un OM taya attığı bu fikirler birçok yönüyle hatalıdır.
  • Maddenin en küçük yapıtaşı Ancak atomu oluşturan proton, nötron ve elektron gibi tanecikler vardır.
  • Bir elementi oluşturan atomların farklı sayıda nötron içeren tanecikleri olan izotopları vardır. Yani bir elementin tüm atomları aynı değildir.
  • Atomlar içi dolu kürecikler değildir. Atomun yapısında çok büyük boşluklar vardır.
  • Farklı element atomlarının kütleleri aynı olabilir.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir