İyonik Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?

9. sınıf iyonik bileşiklerin özellikleri nelerdir?

İyonik bağlı bileşiklerdeki bağ yapısı bu tür bileşiklere bazı temel özellikler kazandırır.

İyonik bileşikler,

  • Elektron alışverişi ile oluşurlar ve alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısına eş
  • İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. İyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleri (iyonik bağ) güçlü olduğundan iyonlar oda koşullarında serbest hareket edemez. Bu nedenle bütün iyonik bileşikler oda koşullarında katı hâlde ve kristal yapılıdırlar.
  • Katı hâlde yapıdaki iyonlar yer değiş Bu nedenle katı hâlde iyonik bileşikler elektrik akımını iletmezler. Ancak sıvılaştırdıklarında ya da suda çözündüklerinde yapısındaki iyonlar hareketli hâle geçer. Böylece iyonik bileşiklerin sıvı hâlleri ya da sulu çözeltileri elektrik akımı iletir.

            Örneğin, NaCI tuzu eritildiğinde veya suda çözündüğünde,

            NaCl(k) –> Na+(s) + CI(S)           (Erime)

            NaCI(k) –> Na+(suda) + Cl(suda)    (Çözünme)

            şeklinde iyonlarına ayrışır. Oluşan Na+ ve Cl iyonları da elektrik akımının iletilmesini              sağlar.

  • İyonik bağların güçlü olması iyonik bileşiklerin yüksek erime ve kaynama noktasına sahip olmalarına neden olur.
  • Kuvvet etkisi altında haddelenmezler. Yani tel ve levha haline getirilemezler. Yeterince kuvvet uygulanırsa kristal yapıları kırılır.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir