Saf (Öz) Şiir Özellikleri ve Temsilcileri

Saf şiir kısa özellikleri nelerdir? Saf şiir temsilcileri.   

SAF (ÖZ) ŞİİR

Memleketçi edebiyatın didaktik şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur.

Şiir dilinin her şeyin üstünde olduğunu savunan Paul Valery ile başlayan bu akımda Mallarme, Rimbaud gibi sanatçıların da izleri görülür.

Ahmet Haşim, edebiyatımızda ilk poetika örneği kabul edilen “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle saf şiirin özelliklerini ortaya koymuştur.

Batı edebiyatı ve divan şiirinin şekilsel unsurlarından faydalanılmıştır.

Şiirde dize ve şiir dili çok önemsenmiştir. Dilde saflaşma ve rahat söyleyiş esas alınmıştır.

“Sanat için sanat” düşüncesiyle hareket edilerek toplumsal sorunlardan uzak durulmuştur.

Bireysellik, ölüm, ruh, tabiat sevgisi, gizem, mit gibi temalar eserlerde yoğun bir şekilde işlenmiştir.

İyi ve güzel şiir yazmak amaçlandığı için şiirde yeni, kimsede bulunmayan özgün imgeler oluşturulmaya çalışılmıştır.

Sanatçılar, Fransız sembolist ve parnasyenlerden etkilenerek duygularını değişik mecazlarla ve özgün imgelerle anlatmaya çalışmışlardır.

Dilin anlamsal ve mantıksal yapısına uygun imgeler kullanılmıştır.

Şiirde anlamdan ziyade hissedilmeyi ve duyulmayı önemli gördükleri için didaktik tarzda şiir yazmamışlardır.

Şiir, soylu bir sanat olarak kabul etmişler ve evrensel tecrübelerini şiirde dile getirmeye çalışmışlardır.

Mükemmeliyetçilik düşüncesiyle ahenk, ritim, kafiye, aliterasyon ve asonans gibi estetik unsurlara yöneldiler.

Sürekli çalışmayı ve üretmeyi mükemmel şiir yazmak için amaç edinmişlerdir.

Hece ölçüsünü kullanmışlar, serbest nazımla da şiir yazmışlardır.

TEMSİLCİLERİ

Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir