Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

Yeryüzündeki Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

  • İklim Şartları
  • Yeryüzü şekilleri
  • Toprak
  • Canlılar

A) İklim Şartları

Bitki gelişimindeki en önemli şarttır. Bitkinin gelişimi için gerekli su, nem, sıcaklık, ışık iklimin kontrolündedir. Sürekli sıcak ve nemli bölgelerde yaprağını dökmeyen, soymuk boruları geniş, kökleri daha çok yüzeyde olan uzun boylu gür ormanlara rastlanır.

Yarı kurak alanlarda ağaçlar kış mevsiminde yapraklarını döker. Kurak alanlarda bitki örtüsü seyrekleşir kurakçıl otlar görülür.

Sıcaklık şartlarının uygun olduğu orta kuşakta ve nemin yeterli olduğu sıcak kuşakta bitkiler yetişme alanı bulabilirken, kutuplarda çok düşük sıcaklıktan dolayı bitkilere rastlanmaz.

NOT:

Şu unutulmamalıdır ki bitki iklim şartlarını etkilememekte iklim şartlarından etkilenmektedir. Matematik ve özel konumları aynı olan iki merkezin birinde bitki örtüsü olup diğerinde bitki örtüsü olmadığında yağış şartlarındaki değişiklik %1-2 gibi bir oran oluşturmaktadır. Bunda bitkinin terleme yoluyla aldığı suyu ortama vermesi etkili olmaktadır. Orman örtüsünün bulutları kendine doğru çekmesi diye bir kavram da yoktur. Yağışın çok olduğu alanlarda orman örtüsü oluşmaktadır.

B) Yeryüzü Şekilleri

Yükseltinin iklim şartlarında meydana getirdiği değişiklikle bitki örtüsünün de değişikliğe uğramasını sağlar. Sıcaklığın düştüğü yerlerde bitki örtüsü doğa şartlarına uyum sağlayarak yapraklarını küçültür ve iğne yapraklı olur.

Eğimli yamaçlar nemli hava kütlelerine açıksa bu alanlarda yağış artacağından bitki örtüsü daha kolay gelişir.

Güneşi gören yamaçlarda bitki gelişimi güneşi görmeyen yamaçlardan daha hızlıdır.

C) Toprak Yapısı

Toprağın sık ya da gevşek yapıda olması, killi, kumlu, humuslu olması bitki gelişimini önemli oranda etkilemektedir. Bitki besinini topraktan ve sudan alır. Suya ulaşmak için de köklerini kullanır.

D) Canlılar

İnsanlar bitki örtüsü üzerinde en Önemli etkenlerden biridir. Ormanları azaltmak ya da artırmak üzerinde büyük etkileri vardır. Sanayide kullanma, tarım alanı açma, yerleşme, yakacak olarak kullanma, yangınlar çıkarma, aşırı hayvan otlatma, yol yapma, yerleşme gibi ormanlara olumsuz etkileri olabildiği gibi, ağaçlandırma yok olmaya yüz tutmuş ormanlık alanları koruma yönünde de olumlu etkileri de olmaktadır.

Ayrıca hayvanlarda bitki tohumlarını çok uzak mesafelere de taşıyıp bitkinin yayılışında etkili olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir