Şıpsevdi Kısa Özeti | Konusu | Kahramanlar

Şıpsevdi romanı kısa özeti, Şıpsevdi romanı konusu, Şıpsevdi romanı kahramanları.

YAZAR

Hüseyin Rahmi Gürpınar

KAHRAMANLAR

Meftun, Kasım Efendi, Edibe, Mahir, Lebibe, Şeküre Hanım, Raci.

KONU

Eserde Meftun Bey’in Kasım Bey’in kızı Edibe’yle evlenebilmek için uydurduğu yalan ve bu yalan sonucunda yaşanılanlar işlenir.

KISA BİLGİ

İlk defa 1901 yılında “Alafranga” adıyla İkdam gazetesinde tefrika edilerek yayımlanan Şıpsevdi romanı Batılılaşma konusunu ele alan en önemli eserlerden biridir. Muhafazakâr bir aile ile alafranga bir aile karşı karşıya getirilerek toplumdaki hızlı değişimin gözler önüne serildiği Şıpsevdi romanında Türk toplumunu ilgilendiren sosyal, siyasi ve ekonomik meseleler de anlatılır.

ÖZET

Kalabalık bir aileye mensup olan Meftun, Kasım Efendi’nin servetine konmak için onun kızıyla evlenmek istemektedir. Kasım Efendi’nin İse kızını Meftun Bey’e vermeye hiç niyeti yoktur. Meftun bu amacına ulaşmak için kendisine büyük bir ikramiye çıktığı yalanını etrafa yayar. Olayı duyan Kasım Efendi de büyük ikramiyeyi elde etmek ve çocuklarının yükünden kurtulmak için kızı Edibe’yi Meftun’a verir. Meftun’un kız kardeşi Lebibe ise Kasım Efendi’nin oğlu Mahir’le evlenir. İşleri planladığı gibi gitmeyen ve Kasım Efendi’nin çocuklarının bütün yükü altında kalan Meftun boğazına kadar borca girer. Borçtan kurtulmak için Mahir’i kullanır. Durumu anlayan Kasım Efendi oğlunu evlatlıktan reddederek kızını da Meftun’dan ayırır. Meftun, Paris’e kaçar. Edibe’nin eve erkek almaya başlaması üzerine Kasım Efendi felç geçirir. Durumu öğrenen Meftun, eski karısıyla evlenme ve İstanbul’a dönme planları yapar. Paris’ten dönmek için Kasım Efendi’nin ölümünü beklemeye başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir