Bir Ölünün Defteri Kısa Özeti

Bir Ölünün Defteri kısa özeti, kahramanlar.  

YAZAR

Halit Ziya Uşaklıgil

KAHRAMANLAR

Vecdi, Nigâr, Hüsam, İsmet, Fuad

ÖZET

Hüsam, karısı ve çocuklarıyla otururken yaşlı bir adam gelir ve arkadaşı Vecdi’nin yanına götürür. O gece Vecdi ölür ama Hüsam’a bir defter bırakmıştır. Bu, Vecdi’nin çocukluktan ölümüne kadar hayatını yazdığı günlüklerden oluşan bir defterdir. Hüsam defteri okumaya başlar. Vecdi küçük yaşta annesini kaybedince kocası ölmüş olan ve kızı Nigâr’la birlikte yaşayan dul halasının evine gelir. Babası askeri doktordur ve taşraya atanmış, gitmiştir. Vecdi yatılı okula başlar ve orada kimsesiz bir çocuk olan Hüsam’la tanışır, arkadaş olur. Her iki arkadaş da tatillerde Vecdi’nin halasının evine gelirler. Halasının niyeti kızı Nigâr’ı Vecdi ile evlendirmektir. Vecdi ile Nigâr nişanlı gibidirler. Hüsam, liseyi bitirince yazar olur. Nigâr, Hüsam’ın gazetede yayımlanan şiirlerini okur ve asıl Hüsam’ı sevdiğini düşünür. Hüsam da sevmektedir. Vecdi, istemeye istemeye ikisinin evlenmesini sağlar. Ancak bu acıyı yatıştırmak için de cepheye, savaşa gider. Savaşta yaralanır, hastanede kolu kesilir. İstanbul’a döndüğünde yağmurlu bir havada iyice ıslanır ve ıslak elbiseleriyle yatar, bu durum ölmesine neden olur. Vecdi ölmeden önce hatıra defterini Hüsam’a verilmesini vasiyet etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir