Kayaç Nedir? | Çeşitleri Nelerdir?

Kayaç kısaca nedir? Kayaç çeşitleri nelerdir? Kayaçlar hakkında kısa bilgiler. KAYAÇLAR Kayaç Nedir? Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı haldeki doğal maddelere “kayaç ya da taş” denir. Yerkabuğunun yüzeyinde ve çeşitli derinliklerinde bulunan tüm kayaçların kökeni öncelikli olarak magmadır. Başlangıçta magmatik kökenli olan bu kayaçlar, bugüne kadar geçen zamanda birçok değişikliğe uğramıştır. Kayaç Çeşitleri Kayaçlar kendi arasında püskürük (katılaşım), […]

Continue reading »

Karışım Nedir? | Özellikleri | Çeşitleri

Karışım kısaca nedir? Karışımların kısaca özellikleri nelerdir? Karışım çeşitleri (sınıflandırılması) nelerdir? Karışım Nedir? İki ya da daha fazla saf maddenin fiziksel yollarla bir araya gelmesi sonucu oluşan ve belirli oranda bileşime sahip olmayan maddelerdir. Karışımların Özellikleri Farklı tür atom ve farklı tür moleküllerden oluşurlar. Sembol, formül gibi belli bir gösterim şekilleri yoktur. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur. Bileşenleri kendi […]

Continue reading »

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri

Türkiye’de görülen iklim tipleri kısaca nelerdir? Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri nelerdir? TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ 1) Karadeniz İklimi Kuzey Anadolu kıyılarında (Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kuzeyi) görülür. Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 40 – 7 0C arasında, temmuz ayı sıcaklık ortalamaları 210 – 25 0C arasında değişir. Yıllık sıcaklık farkı en az olan yerler (Doğu Karadeniz kıyıları) bu iklim kuşağındadır. […]

Continue reading »

Seramik ve Porselen Nedir? | Özellikleri | Kullanım Alanları

Seramik nedir? Porselen nedir? Seramik ve porselenin ham maddeleri, Seramik ve porselenin özellikleri nelerdir? Seramik ve porselenin kullanım alanları nelerdir? Seramik Nedir? Bir veya daha fazla metalin, metal olmayan elementlerle birleşmesi sonucu oluşan inorganik bileşiklere seramik denir. Seramikler, kil, kaolin ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilirler. Bu nedenle en üst mükemmel forma ulaşmış üyesidir. Seramiğin temel bileşeni olan […]

Continue reading »

Simya Nedir? | Ünlü Simyacılar | Hakkında Bilgiler

Simya nedir? Ünlü simyacılar, Simya hakkında bilgiler, Simya ve kimya arasındaki farklar nelerdir? SİMYA İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınama – yanılma yoluyla keşfettiği kazanımlar, sonraları zengin olmak ve uzun yaşamak hatta ölümsüz olmak yolundaki çalışmalarda öncülük etmiştir. Bu noktada diğer madenleri en değerli maden olan altına çevirme çalışmaları en önemli yeri almaktadır. Simya Nedir? Eski Çağ insanlarının deneme – […]

Continue reading »

Dünyada Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri

Dünya üzerinde görülen İklim tipleri (çeşitleri) nelerdir? Dünya’da görülen iklim tiplerinin özellikleri nelerdir? İKLİM TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ 1) SICAK KUŞAK İKLİMLERİ a) Ekvatoral İklim Ekvator çevresindeki bölgelerde ve 1000 metre’den daha alçak olan yerlerde görülür. Örneğin; Amazon ve Kongo havzaları. Yıllık sıcaklık ortalaması 250 – 300C arasında olup, yıllık sıcaklık farkı 10 – 20C dir. Yıllık yağış miktarı 2000 mm. […]

Continue reading »

Paralel ve Meridyen Nedir? | Özellikleri

Paralel nedir? Paralellerin özellikleri nelerdir? Meridyen nedir? Meridyenlerin özellikleri nelerdir? Enlem ve boylam nedir? Anti meridyen nedir? Anti meridyen örnekleri. PARALEL (ENLEM) Dünya’yı doğu – batı doğrultusunda enine çevrelediği varsayılan ve ekvatora paralel çizilen çemberlere paralel denir. Paralellerin ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerlerine ise enlem adı verilir. Paralellerin Özellikleri Paralellerin genel özellikleri şunlardır; Başlangıç paraleli ve en geniş paralel […]

Continue reading »

Türkiye’nin Matematik Konumu | Sonuçları | Özellikleri

Türkiye’nin matematik konumu, Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları nelerdir? Türkiye’nin matematik konumunun özelikleri nelerdir? TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU Bir yerin enlem ve boylamı o yerin matematik konumunu verir. Türkiye’nin matematik konumunu oluşturan coğrafi Koordinat değerleri 360 – 420 Kuzey enlemleri ile 260 – 450 Doğu boylamlarıdır. Türkiye’nin enlemine ve boylamına göre uç noktaları koordinatlar şunlardır: En kuzeyde: 420 Kuzey paraleli, Sinop (İnceburun) […]

Continue reading »

Göl Nedir? | Çeşitleri | Hakkında Bilgiler

Göl kısaca nedir? Göl çeşitleri nelerdir? Göllerin oluşumu hakkında bilgiler. GÖL NEDİR? Kara içlerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen çukurların sularla dolması sonucunda oluşan durgun su kütlelerine göl denir. Karaların % 2’si göllerle kaplıdır. Göller, karalardaki yüzey sularının % 87’sini oluşturur. GÖLLERİN OLUŞUMU Göl sularının kaynağını akarsular, yer altı suları, yağış suları ve eriyen kar ve buzul suları oluşturur. Kara içerisindeki […]

Continue reading »

Anadolu Uygarlıkları Nelerdir? | Özellikleri | Hakkında Bilgi

Anadolu Uygarlıkları nelerdir? Anadolu Uygarlıklarının özellikleri nelerdir? Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgiler.  ANADOLU UYGARLIKLARI 1) Hititler (M.Ö. 2000 – M.Ö. 1200) Hititler, Kafkaslardan Anadolu’ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmiş ve Hattuşaş merkezli devlet kurmuşlardır. Anadolu’nun ilk büyük devletini kuran Hititler, kendilerinden önceki kültürle, Mezopotamya ve Mısır kültürünü kaynaştırarak Anadolu kültürünün temelini atmışlardır. Devletin başındaki kral; başkomutanlık, başrahiplik, başyargıçlık görevlerini de kendinde toplamıştır. […]

Continue reading »
1 42 43 44