Nükleik Asitler Konu Anlatımı

Nükleik asitler konu anlatımı, Nükleik asitlerin özellikleri nelerdir? RNA nedir? RNA’nın özellikleri nelerdir? RNA ve DNA arasındaki farklar nelerdir? NÜKLEİK ASİTLER Hücrelerde DNA ve RNA olmak üzere iki çeşit nükleik asit vardır. Nükleik asitler nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Nükleotitlerin Yapısı Nükleotitter beş karbonlu bir şeker, azotlu organik bir baz ve bir fosfat grubunun dehidrasyon sentezi ile birleşmesi sonucu […]

Continue reading »

Akciğer Nedir? | Yapısı | Hakkında Bilgiler

Akciğer kısaca nedir? Akciğerin yapısı nasıldır? Akciğer hakkında bilgiler. Akciğer Nedir? | Hakkında Bilgiler Akciğerlerimiz, vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni temin ediyorlar. Beyinden ayak parmağına kadar insan vücudunun tüm hücreleri bu oksijen sayesinde canlı kalıyor. İçlerinde bir tenis kotu kadar yüzey alanına sahip, 300 milyon küçük kese bulunuyor. Toplu iğne kadar olan bu kesecikler, her soluk alışverişimizde kana oksijen aktarıyorlar. Bir […]

Continue reading »

Mineral Kısaca Nedir? | İnsan Vücudundaki Mineraller

Mineral Kısaca nedir? İnsan vücudundaki başlıca mineraller nelerdir? Mineraller Mineraller hücrede çeşitli organik maddelere bağlı olarak veya tuzlar halinde bulunabilen inorganik besinlerdir. Vücut içindeki birçok enzimin ve hemoglobin gibi moleküllerin yapısına katılırlar. Bu nedenle düzenleyici olarak görev yaparlar. Kemik ve dişlerin yapısına katılarak normal bir şekilde gelişmelerini sağlar. Vücut ve hücre sitoplazmasının ozmotik basıncını düzenler. İnsan Vücudundaki Başlıca Mineraller Sodyum, […]

Continue reading »

Besin Zinciri Nedir?

Besin Zinciri Besin zinciri, bir organizmadan diğer organizmaya geçen besin halkalarını ifade eder. Örneğin; deniz ortamındaki alglerin küçük balıkları, küçük balıkların büyük balıkları, büyük balıkların ise insanları beslemesi gibi. Her canlı bir önceki canlıdan aldığı enerjinin bir kısmını kullanır ve geriye kalan enerji sonraki canlıya geçer. Besin zincirini iki gruba ayırabiliriz: 1. Bitkisel üretime bağlı olarak oluşan besin zinciri 2. […]

Continue reading »

Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü kısaca nedir? SU DÖNGÜSÜ (HİDROLOJİK DÖNGÜSÜ) Yeryüzünün yaklaşık 3/4’ü sularla kaplıdır. Su kaynaklarının yaklaşık % 97’sini denizler ve okyanuslar oluşturmaktadır. Kalan kısmını ise göl, akarsular, yeraltı suları ve buzullar oluşturur. Yerküre üzerindeki su kütlesi hemen hemen sabittir. Su molekülleri atmosfer ve yerküre dışına çıkamaz, ancak güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle düzenli olarak hareket eder. Suyun litosfer, hidrosfer […]

Continue reading »

Vitamin Nedir? | Özellikleri | Çeşitleri

Vitamin nedir? Vitamin özellikleri nelerdir? Vitamin çeşitleri nelerdir? VİTAMİN NEDİR? Vitamin, yaşamsal faaliyetleri düzenleyici bileşiklerdir. C, H, O ve N elementlerinden oluşur. Enzimlerin, koenzim kısmını oluşturan ve aktivatör etki gösteren bileşikler iki’ye ayrılır. Bunlar: Suda çözünen vitaminler Yağda çözünen vitaminler ÖZELLİKLERİ Üreticiler tarafından inorganik moleküllerden sentezlenirler. Tüketiciler ise bazılarını ön maddelerden sentezleyebilirler. Düzenleyici olarak kullanılan organik moleküllerdir. Hücre zarından geçebilirler. […]

Continue reading »

Ekosistem Kısaca Nedir?

Ekosistem kısaca nedir? Ekosistem hakkında kısa bilgi. Ekosistem Nedir? Doğada birbiriyle ilişkili canlı ve cansız öğelerden oluşan, öğeler arasındaki madde ve enerji dolaşımı İle kendini besleyebilen ve yenileyebilen belirli çevreye “ekosistem” adı verilir. Ekosistem, canlı ve cansız varlıklardan oluşur. EKOSİSTEM 1-) Canlı Öğeler Bitkiler, Hayvanlar, Mikro organizmalar 2-) Cansız Öğeler A-) Kimyasal Etmenler a-)Organik Protein, Yağ, Vitamin, Karbonhidrat b-) İnorganik […]

Continue reading »

Afet Kısaca Nedir?

Afet Kısaca nedir? Afet tanımı, Afet anlamı. AFET NEDİR? Doğal çevreye ve canlılara zarar veren olaylara afet denir. Afetler oluşumlarına göre doğal ve beşeri diye ikiye ayrılır. -İnsanoğlunun faaliyetlerine bağlı olarak oluşan afetlere beşeri afetler denir. Nükleer santrallerin patlaması, petrol taşıyan tankerlerin yanması gibi afetler beşeri afetlere örnektir. -En kısa süreli afetlerden biri de depremdir. -Bazı afetler başka bir afetin […]

Continue reading »

Kan Hücreleri Nelerdir? | Özellikleri

Kan nedir? Kan hücreleri nelerdir? Kan hücrelerinin özellikleri ve görevleri nelerdir?    KAN Kalp ve damarlar içerisinde dolaşan sıvı dokuya kan denir. Kanın yaklaşık %55’ini kan plazması, %45’ini kan hücreleri oluşturur. Kan plazması Kanın renksiz sıvı kısmıdır, %90’ını su, geri kalan kısmını monomer maddeler, üre, hormonlar, ve kan proteinleri oluşturur. Plazma proteinler: Albumin, globulin, fibrinojen ve antikorlardır. (Immunoglobulinler) Albumin ve […]

Continue reading »

Damar Nedir? Çeşitleri ve Görevleri

Damar nedir? Damar çeşitleri nelerdir? Aort, toplar ve kılcal damarın görevleri nelerdir? DAMARLAR İçerisinde kanın dolaştığı boru şeklindeki yapılardır, vücudun her tarafına ağ şeklinde yayılmışlardır. DAMAR ÇEŞİTLERİ Üç çeşit damar bulunur. Bunlar; 1-) Atardamar (Arter) Kanı kalpten doku ve organlara taşır. Kanı götürdüğü organa göre isim alır. Akciğer atardamarı hariç hepsi oksijence zengin kan taşır. Yapısında bağ doku, düz kas […]

Continue reading »
1 2 3