Eşeysiz Üreme Nedir? | Çeşitleri | Özellikleri

Eşeysiz üreme nedir? Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Eşeysiz üremenin özellikleri nelerdir? DETAYLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ… Eşeysiz Üreme Nedir? Ata canlıdan gamet oluşturmaksızın mitoz bölünme ile yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme denir. Gamet oluşumu olmadığından döllenme de gerçekleşmez. Eşeysiz Üreme Özellikleri Tek ata canlı vardır. Temelini mitoz bölünme oluşturur. Çeşitlilik sağlanmaz. Değişen çevre şartlarına dayanıksız bireyler oluşur. Kısa aralıklarla çok sayıda birey […]

Continue reading »

Madde Döngüleri Nelerdir? | Hakkında Bilgiler

Madde döngüleri hakkında bilgiler. Azot döngüsü nedir? Karbon döngüsü nedir? Su döngüsü nedir? Oksijen döngüsü nedir? Fosfor döngüsü nedir? MADDE DÖNGÜSÜ NEDİR? Ekosistemi oluşturan su, oksijen, karbon, azot gibi inorganik maddeler sürekli olarak canlı ortamdan alınıp cansız ortama katılır. Bu olaya madde döngüsü denir. Örneğin; fotosentez olayı ile tüketilen karbon, solunum ile açığa çıkar. Madde döngülerinin yararları şunlardır: Ekosistemin doğal […]

Continue reading »

Prokaryot ve Ökaryot Hücre Kısaca Nedir?

Prokaryot hücre kısaca nedir? Prokaryot hücre özellikleri nelerdir? Ökaryot hücre kısaca nedir? Ökaryot hücrenin özellikleri nelerdir? DETAYLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ… Yapısal farklılıkları açısından iki temel hücre tipi bulunur. Biri baterilerde görülen daha basit hücre tipi, diğeri ise diğer tüm hücrelerde görülen daha karmaşık hücre tipidir. Bu farklılığa dayanılarak canlılar prokaryot ve ökaryot hücreler olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Prokaryot […]

Continue reading »

Enzim Nedir? | Özellikleri | Konu Anlatımı

Enzim nedir? Enzimlerin özellikleri nelerdir? Enzimler konu anlatımı. Enzimlerin yapısı hakkında bilgiler. ENZİMLER Canlılarda yaşamsal faaliyetlerin devamı bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesine bağlıdır. Bu reaksiyonlar canlılarda enzim adı verilen özel moleküller aracılığı ile gerçekleşir. Eğer enzimler olmaz ise biyokimyasal olayların çoğu ya hiç gerçekleşmez ya da son derece yavaş gerçekleşir. Bu nedenle enzimler canlı dokuların bileşiminde az miktarda bulunmalarına rağmen çok […]

Continue reading »

Eşeyli Üreme Nedir? | Çeşitleri | Konu Anlatımı

Eşeyli üreme nedir? Eşeyli üreme çeşitleri nelerdir? Eşeyli üreme konu anlatımı. Eşeyli Üreme Nedir? Genetik bilgisi farklı iki üreme hücresinin (gametin) birleşmesi sonucu yeni bireylerin oluşturduğu üreme çeşidine eşeyli üreme denir. Yüksek yapılı bitki ve hayvanların hemen hepsinde eşeyli üreme görülür. Eşeyli üremede iki temel olay vardır. Bunlar, mayoz bölünme ve döllenme olaylarıdır. Eşeyli üremede eşeysiz üremeden farklı olarak; İki farklı ata […]

Continue reading »

Hücre Zarından Madde Geçişleri Konu Anlatımı

Hücre zarından madde geçişleri konu anlatımı. HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ Hücre zarının gerçekleştirdiği madde alışverişi olayları hücrenin enerji kullanıp kullanmamasına göre pasif geçiş ve aktif geçiş olmak üzere iki grupta incelenebilir. A-) Pasif Geçiş Olayları Geçiş sırasında ATP harcanmadığı için canlılığın şart olmadığı olaylardır. Pasif geçiş olayların başlıca özellikleri şöyledir: Olay sırasında ATP kullanılmaz. Canlı veya cansız hücrelerde gerçekleşebilir. Taşınacak […]

Continue reading »

DNA Nedir? | Yapısı | Özellikleri | Görevleri

DNA nedir? DNA’nın özellikleri nelerdir? DNA’nın görevleri nelerdir? DNA’nın yapısı nasıldır? DNA hakkında bilgiler. DNA Nedir? Hücrelerde meydana gelen metabolik olayların kontrolünde rol alan ve kalıtını sağlayan moleküllerdir. DNA’nın Yapısı DNA molekülü sarmal şeklinde kıvrılmış iki zincirden oluşmuştur. DNA molekülü iki nükleotit zincirinin arasında kurulan zayıf hidrojen bağları ile bir araya gelmeleri sonucu oluşur. Hidrojen bağları iki zincirin karşılıklı bazları […]

Continue reading »

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların ortak özellikleri nelerdir? Canlıların ortak özellikleri konu anlatımı. CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Bazı özellikleri ile canlılar, cansız varlıklardan ayrılırlar. Bu özelliklerden bütün canlılarda görülenler canlıların ortak özellikleri olarak adlandırılır. Bu özellikler şunlardır: 1-) Yapısal Benzerlik Bütün canlılar hücre veya gruplarından gelmiştir. Hücreler DNA, RNA, protein, karbonhidrat, yağ, mineraller (Ca, Mg, Fe ve P) ve su gibi benzer kimyasal maddeler 2-) […]

Continue reading »
1 2 3