Türkiye’deki İklim Çeşitleri | Tipleri Nelerdir?

Türkiye’deki iklim çeşitleri (tipleri) nelerdir? TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin matematik ve özel konumun etkisiyle Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimler görülür. 1-) Akdeniz İklimi ve Özellikleri Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinin kıyı kuşağı ile Gaziantep – K.Maraş yöresinde görülür. Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 6° – 11 °C arasında, temmuz ayı sıcaklık ortalamaları 26° – 30 […]

Continue reading »

Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Yeryüzündeki Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler İklim Şartları Yeryüzü şekilleri Toprak Canlılar A) İklim Şartları Bitki gelişimindeki en önemli şarttır. Bitkinin gelişimi için gerekli su, nem, sıcaklık, ışık iklimin kontrolündedir. Sürekli sıcak ve nemli bölgelerde yaprağını dökmeyen, soymuk boruları geniş, kökleri daha çok yüzeyde olan uzun boylu gür ormanlara rastlanır. Yarı kurak alanlarda ağaçlar […]

Continue reading »

Ay Hakkında Kısa Bilgiler

Ay hakkında kısa bilgiler. AY HAKKINDA BİLGİLER Dünyamızın uydusu ve ona en yakın gökcismi olan Ay, Dünya etrafındaki hareketini çembere çok yakın, fakat gerçekte elips şeklinde bir yörünge üzerinde sürdürür. Ay’la İlgili Özellikler: Dünya’ya uzaklığı (Ortalama): 384.400 km Dünya’ya uzaklığı (En yakın): 356.000 km Dünya’ya uzaklığı (En uzak): 407.000 km Ortalama yarıçapı: 1738 km Alanı (Yaklaşık): 9 Milyon km2 Ortalama […]

Continue reading »

Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması

Bitki formasyonlarının sınıflandırılması konu anlatımı. YERYÜZÜNDEKİ BİTKİ FORMASYONLARI Coğrafyada bitkiler ağaç, çalı, ot olarak üç formasyona ayrılır. A) Ağaç Formasyonu Yağış ve sıcaklığın elverişli olduğu alanlarda bitkiler ağaç şeklinde gelişir. Boyu en az 5 metre, çapı da 10 cm’den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, sürgün […]

Continue reading »

Türkiye’deki Akarsular | Açık ve Kapalı Havzalar

Türkiye’deki akarsular nelerdir? Türkiye’nin kapalı ve açık akarsu havzaları. TÜRKİYEDEKİ AKARSU HAVZALARI 1-) Ülkemizdeki Açık Havzalar Karadeniz Akarsu Havzaları Türkiye’nin en geniş alan kaplayan havzasıdır. Çoruh: Doğu Karadeniz’de Mescit Dağları’ndan doğar, dağların uzanışından dolayı doğuya doğru akarak ülkemiz sınırları dışında Gürcistan’da denize dökülür. Enerji potansiyeli yüksek olan akarsuda son yıllarda birçok baraj yapılmaktadır. Ayrıca eğim fazlalığı ve su bolluğu rafting […]

Continue reading »

Orojenez ve Epirojenez Nedir?

Orojenez nedir? Epirojenez nedir? OROJENEZ (Dağ Oluşumu) Dış kuvvetler kaynağını Güneş’ten alan akarsular, dalgalar, buzullar, rüzgarlar, seller gibi aşındırıcı kuvvetlerdir. Dış kuvvetler; iç kuvvetlerin oluşturduğu yer şekillerini aşındırarak deniz seviyesine indirmeye çalışırlar. Dış kuvvetlerin aşındırmasıyla getirilen materyaller yeryüzünün çukur yerlerinde (okyanus, deniz dipleri) biriktirilir. Bu alanlara jeosenklinal denir. Jeosenklinallerin kalınlığı binlerce metreyi bulabilir. Yer kabuğunda geniş çukurluk alanlarda (Jeosenklinal) dış […]

Continue reading »

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması konu anlatımı. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekonomik faaliyet kollarında çalışmak zorundadırlar. A. Birincil Faaliyetler (Tarım) İnsan maddi ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için tüketir. Bu tüketimi gerçekleştirebilmesi için de önce üretmesi gerekir, topraktan ve denizden elde edilen ürünlerin üretimindeki iş kollarına birincil faaliyetler denir. Bunlar; Tarım Hayvancılık Avcılık Toplayıcılık Ormancılık Madencilik […]

Continue reading »

Türkiye’de Göller ve Oluşumu

Türkiye’de göller ve oluşumları, KPSS coğrafya Türkiye’de bulunan göller nelerdir? Türkiye’de göllerin özellikleri nelerdir?  TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ Türkiye geniş bir yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen göller açısından zengin olduğu söylenemez. Türkiye topraklarının sadece 1/80’i (10.000 km2) göllerle kaplıdır. Bu durumun başlıca iki nedeni vardır: 1-) Türkiye’de yerşekillerinin dağlık ve engebeli olması göl oluşumu için elverişli topoğrafik koşullar oluşturmamaktadır. 2-) İç kesimlerde, […]

Continue reading »

Türkiye’deki Bitki Türleri | Toplulukları Nelerdir?

Türkiye’de görülen bitki türleri nelerdir? Türkiye’de görülen bitki toplulukları nelerdir? Türkiye’nin doğal bitki örtüsü, Türkiye’deki endemik bitkiler nelerdir?  TÜRKİYE’NİN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ Coğrafi konumu, değişik iklim koşullarının görülmesi ve şekillerinin sahip olduğu çeşitli coğrafi özellikler nedeniyle Türkiye, doğal bitki türleri bakımından zengin ülkedir. Türkiye ağaç, çalı ve ot olmak üzere yaklaşık 12.000 farklı bitki türüne sahip yaklaşık 15 katı büyüklüğündeki […]

Continue reading »

Türkiye’de Turizm | Özellikleri

Türkiye’de turizm, Türkiye’de Turizmi etkileyen faktörler nelerdir? Türkiye’nin turistik değerleri nelerdir? Turizm Nedir? Dinlenmek, eğlenmek, spor yapmak, kutsal yerleri ziyaret etmek, tarihi yerleri ve yapıtları görmek, toplumların kültürlerini tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere turizm denir. Bu amaçlarla geziye çıkan kimseye ise turist denir. Turizmi sağlayan başlıca çekicilikler şunlardır: Tarihi kentlerin, anıtların ve savaş alanlarının bulunması Kutsal ibadet yerlerinin varlığı Bazı […]

Continue reading »
1 2 3 7