Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Toprak oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir? TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Toprak oluşumunda iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, ana materyal ve zaman gibi faktörler etkili olur. 1-) İklim Faktörü İklim elemanlarından yağış ve sıcaklık, toprak etkileyen en önemli faktördür. Sıcaklık ve yağış; Kayaların fiziksel ve kimyasal ayrışmasını, Bitki örtüsünün yetişmesi ve gelişmesini, Topraktaki organik maddelerin parçalanmasını, Topraktaki canlı hayatın aktivitesini Toprağın yıkanmasını […]

Continue reading »

Akarsu Nedir? | Konu Anlatımı | Hakkında Bilgiler

Akarsu nedir? Akarsular konu anlatımı, Akarsular hakkında bilgiler, Akarsuların özellikleri.  AKARSU NEDİR? Kara yüzeyinde doğal bir yatak içerisinde eğim doğrultusunda hareket eden sulara akarsu denir. Yüzeysel akıma geçen her su akarsu olarak tanımlanamaz. Bir akarsu yıl içerisinde en az bir mevsim akar. a-) Akarsuların Oluşumu Akarsuyun oluşabilmesi için akarsu yatağının suya doygun hale gelmesi gerekir. Toprak; yağış suları, eriyen kar […]

Continue reading »

Basıncı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Basınç nedir? Basıncı etkileyen faktörler (değişkenler) nelerdir? BASINÇ Havadaki gazların ağırlığına basınç denir. Basıncı ölçen alete barometre denir. Normal Hava Basıncı: Atmosferin yeryüzüne yaptığı basınç her yerde aynı değildir. 45° enleminde, deniz seviyesinde ve 15° C sıcaklıkta atmosferin 1 cm2’lik yüzeye uyguladığı basınca “normal hava basıncı” denir. Normal hava basıncı 1013 milibardır. Bu da 1033 gram ya da 760 mm […]

Continue reading »

Başlıca Toprak Tipleri | Özellikleri | Katmanları

Toprak kısaca nedir? Toprak çeşitleri (tipleri) nelerdir? Toprağın özellikleri nelerdir? Toprak katmanları nelerdir? Toprak hakkında bilgiler. TOPRAK NEDİR? Yerkabuğunu oluşturan tortul, volkanik ve metamorfik kayaların fiziksel ve kimyasal olaylarla ayrışması sonucunda meydana gelen, içerdiği organik madde ve minerallerle bitkilere besin kaynağı olan ve yer yüzeyini saran örtüye toprak denir. Toprak kısaca; organik madde, hava, su mineral ve canlılardan oluşan bir […]

Continue reading »

Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Türkiye’de akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir? TÜRKİYE’DE AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ 1-) Vadi Ülkemizde akarsuların oluşturduğu vadi çeşitlerinin hepsine rastlanır. Çentik vadi, yüksek dağlık kesimlerde Boğaz vadi, Türkiye’de en fazla Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde görülür. Kıyı ile iç kesim arasında önemli geçit yollarıdır. Örneğin: Karadeniz’de Canik Dağlarını yaran Yeşilırmak Vadisi, Akdeniz’de Bolkar Dağlarını yaran Gülek Boğazı. Fethiye’deki Saklıkent karstik arazilerde […]

Continue reading »

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

Türkiye’de görülen iklim çeşitleri (tipleri) nelerdir? Türkiye’de görülen iklim çeşitlerinin özellikleri nelerdir? TÜRKİYE’DE İKLİM ÇEŞİTLERİ Türkiye’de genel olarak dört ana iklim tipi görülür. Bunlar; Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, karasal iklim ve sert karasal iklimdir. 1-) KARADENİZ İKLİMİ Esas olarak Kuzey Anadolu Dağları’nın Karadeniz’e dönük yamaçlarında görülür. Her mevsim yağışlıdır. Yağışlar genelde yamaç yağışları şeklindedir. Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinde en […]

Continue reading »

Yerel Saat Hesaplama | Örnekler | Konu Anlatımı

Yerel saat hesaplama konu anlatımı, yerel saat hesaplama örnekleri. YEREL SAATLER Güneşin görünen günlük hareketine göre belirlenen saate yerel saat denir. Güneş ufuk düzlemi üzerinde en yüksek konumuna ulaştığı an yerel saat 12:00 dir. Yerel saatle 12:00 de cisimlerin gölge boyları er kısa olur. Yerel Saat Hesaplamaları, Yerel saat güneşe göre ayarlanan saattir. Güneş en yüksek noktaya ulaştığı an yerel […]

Continue reading »

İç Kuvvetler Nelerdir? | Konu Anlatımı

İç kuvvetler nelerdir? İç kuvvetler konu anlatımı, Orojenez, epirpjenez, volkanizma, depremler hakkında bilgi. İÇ KUVVETLER İç kuvvetlerin Kaynağı magmadır. Tektonik hareketler, volkanik olaylar ve depremler iç kuvvetlerin etkisiyle oluşur. Yeryüzünde kıtaların su altına dalmaları, yükselerek yüzeye çıkmaları, dağ kuşaklarının oluşumu, volkanik dağ ve volkanik arazilerin oluşumu iç kuvvetlerin etkisiyle olur. İç kuvvetler yer şekillenip oluşturarak yükselti farklarına yol açarlar. İç […]

Continue reading »

Marmara Bölgesi Hakkında Bilgi

Marmara Bölgesi hakkında bilgiler. Marmara Bölgesi’nin özellikleri nelerdir? MARMARA BÖLGESİ Denizi’nin çevresinde yer alır. Bölgenin Karadeniz Bölgesi ile olan sınırı Sakarya Nehri’nin doğusundaki yüksek alanlardan geçer. Bölgenin güneyinde Ege Bölgesi yer alır. Trakya’da Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar devam eder. Bölgenin coğrafi konumu yönünden en önemli özelliği, Avrupa ve Asya Kıtası arasında bağlantıyı sağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bulunmasıdır. Yüzey […]

Continue reading »

NATO Nedir? | Amaçları | Ülkeleri | Ne Zaman Kuruldu?

NATO nedir? NATO’nun amaçları nelerdir? NATO ülkeleri hangileridir? NATO ne zaman kuruldu?    NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesini izleyen yıllarda Avrupa’nın dengesini bir türlü sağlayamaması ve bil­hassa Sovyetler Birliği’nin çok üstün askeri gücü ve sosyalizmin yayılmasına karşı başta Avrupa’daki dev­letlerin kendilerini bir bakıma güvence altına alabilmek için kurdukları siyasi askeri bir örgüttür. Ne Zaman Kuruldu? […]

Continue reading »
1 2 3 4 7