Türkiye’de Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarım ürünleri nelerdir? Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarım ürünleri: 1-) Tahıllar a) Buğday Hem genelde hem de tahıllar içerisinde en çok ekilen ve üretilen tarım ürünüdür. Filizlenme döneminde su ve nemli hava, olgunlaşma döneminde ise kuraklık ister. Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun yüksek platoları haricinde her yörede üretimi yapılmaktadır. Un ve unlu gıda endüstrisinin hammaddesidir. NOT: Buğday […]

Continue reading »

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? YENİLENMEYEN ENERJİ KAYNAKLARI Kömür Tortul çökellerin arasında bulunan bitkisel kökenli, katı ve karbon bakımından zengin bir kayaçtır. Kömürün enerji verimi karbon oranına göre değişir. En verimli kömür türü antrasit (%90 – 95 oranında karbon içerir.) olup bunu taşkömürü (%70 – 90 oranında karbon içerir.) ve linyit (%50 – 65 arasında karbon içerir.) […]

Continue reading »

Deprem Nedir? | Çeşitleri | Nasıl Oluşur? | Korunma Yolları

Deprem nedir? Deprem çeşitleri nelerdir? Deprem nasıl oluşur? Türkiye’deki deprem kuşakları nelerdir? Depremden korunma yolları nelerdir? Deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? DEPREM NEDİR? Yer kabuğunda oluşan ani sarsıntılara deprem denir. Depremlerin süresi saniyelerle hesaplanacak ölçüde kısa olmasına karşın, etkileri ve bıraktığı hasarlar çok büyüktür. Doğada en tahripkâr afet depremlerdir. DEPREM ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Oluşumuna göre depremler üç gruba […]

Continue reading »

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ve Özellikleri | Özet

Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin özellikleri nelerdir? Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin özellikleri özet. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin özellikleri.      TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ 1) Karadeniz Bölgesi Bölgenin fiziki yapısını Karadeniz’e paralel uzanan Kuzey Anadolu Dağları oluşturur. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz diye üç bölümü vardır. Doğu Karadeniz bölge içinde en dağlık, güneşlenme süresi en […]

Continue reading »

Türkiye’nin Plato ve Ovaları

Türkiye’nin platoları nelerdir? Türkiye’nin ovaları nelerdir? Türkiye’de görülen plato ve ova çeşitleri.    TÜRKİYE’NİN PLATOLARI Plato, akarsular tarafından yarılmış yüksek düzlüklere denir. Türkiye plato bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bunda III. Jeolojik zamanda dış kuvvetler tarafından düzleştirilen arazilerin III. Jeolojik zamanın sonlarında ve IV. Jeolojik zamanın başlarında epirojenik hareketlerle toptan yükselmesi etkili olmuştur. Ülkemizde platoların yükseltisi genel olarak doğuya gidildikçe […]

Continue reading »

Küresel Isınma Nedir? | Nedenleri | Sonuçları | Zararları

Küresel ısınma nedir? Küresel ısınma nedenleri nelerdir? Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir? Küresel ısınmanın zararları nelerdir? Küresel Isınma Nedir? İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucunda atmosfere verilen gazların sera etkisi yaraması ile Dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir. Atmosferdeki gazlardan biri de karbon gazıdır. Karbon gazı ısı dengesi açısından oldukça önemlidir. Dünyamızın genelinde son 200 yılda; Fosil yakıt kullanımının artması, Sanayi tesislerinin […]

Continue reading »

Toprak Kirliliği Nedir? | Nedenleri | Sonuçları

Toprak kirliliği nedir? Toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir? Toprak kirliliğinin sonuçları nelerdir? Toprak kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler nelerdir? Toprak Kirliliği Nedir? Toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik birleşiminin bu kirleticilerden etkilenerek dengesinin bozulmasına toprak kirliliği denir. Her geçen gün dünya nüfusu artmakta ve buna paralel olarak gıda, giyim, barınma, ilaç ve benzeri maddelere olan ihtiyaçlarda artmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılan […]

Continue reading »

Doğal Kaynak Nedir? | Sınıflandırılması | Çeşitleri

Doğal kaynak nedir? Doğal kaynakların sınıflandırılması, Doğal kaynak çeşitleri nelerdir? Doğal Kaynak Nedir? Doğal çevredeki şartlara bağlı olarak oluşan, oluşum aşamasında insanların etkili olmadığı tüm zenginliklere doğal kaynak denir. Hava, su, bakır, krom ve kömür doğal kaynaklara örnek verilebilir. Doğal kaynaklar olmasaydı hem yaşamdan hem de beşeri faaliyetlerden söz edemezdik. Örneğin; toprak olmadan tarım yapılamazdı ya da su olmasaydı fotosentez […]

Continue reading »

Sel Kısaca Nedir? | Nedenleri

Sel kısaca nedir? Selin oluşma nedenleri nelerdir? Sel nasıl oluşur? Sel hakkında bilgiler. SEL  Bir bölgede toprağı belirli bir süre İçin tamamen veya kısmen su altında kalmasıyla oluşan su akıntılarına “sel” denir. Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kütleleri bazı zamanlarda bünyelerine daha fazla su alarak yatağından çıkıp taşarlar. Bu da doğal bir afete neden olur. Selin Oluşma […]

Continue reading »

Tsunami Nedir? | Hakkında Bilgi

Tsunami kısaca nedir? Tsunami hakkında bilgiler. Tarihte önemli tsunamiler. Tsunami Nedir? Japonca bir kelime olan tsunami, liman dalgası anlamını taşır. Genellikle denizde depremlerden sonra meydana gelen dev dalgalardır. Bu dev dalgaların etkisinin bazı durumlarda atom bombasının verdiği tahribata yaklaştığı da kaydedilmiştir. Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 7