Gösterge Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Gösterge nedir? Gösterge çeşitleri nelerdir? Gösterge Nedir? Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, belirten, düşündüren, onun yerini alabilen, görüş veya olgulara gösterge denir. Örneğin; kelimeler bir göstergedir. “Kalem” kelimesi, bir dil göstergesidir. Kalem kelimesi, yazı yazmaya yarayan bir aracın göstergesidir; kalemin kendisi değildir. Yazıda ya da konuşmada kalemin yerine geçer, insan zihninde o canlanır. İşte bundan dolayı göstergedir. Her gösterge, […]

Continue reading »

Ünlem Nedir? | Örnek | Konu Anlatım

Ünlem nedir? Ünlem örnekleri, Ünlem konu anlatımı, ünlem çeşitleri nelerdir? Ünlem cümlesi. Ünlem Nedir? Ünlemler, bir anda ortaya çıkan sevinç, korku, şaşkınlık, acı, üzüntü gibi duyguları anlatmaya yarayan kelimelerdir. Ünlemlerin bulunduğu cümlelere “ünlem cümlesi” deni ve bu cümlelerin sonuna ünlem işareti (!) konur. Eyvah, işe geç kalacağım! ✓ Ünlemler vurgu ve tonlamayla da anlam kazanabilir. Aynı ünlem yerine göre farklı […]

Continue reading »

Atasözü Nedir? | Örnek | Özellikleri | Anlamları

Atasözü nedir? Atasözlerinin özellikleri nelerdir? Atasözleri örnekleri. Atasözleri ve anlamları, 10 tane atasözü ve anlamları. ATASÖZÜ NEDİR? Atasözü, atalarımızın uzun yaşantılar sonucunda edindiği tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak için kullandıkları özlü kalıplaşmış sözlerdir. İslamiyet öncesinde sav, divan edebiyatında irsal-i mesel ya da darb-ı mesel denirdi. ÖZELLİKLERİ Sözcükleri, aynı anlamda da olsa başka sözcüklerle değiştirilemeyeceği gibi söz dizimleri de bozulamaz. “Derdini söylemeyen […]

Continue reading »

Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler

Anlam ilişkilerine göre sözcükler konu anlatımı. ANLAM İLİŞKİLEİRNE GÖRE SÖZCÜKLER 1-) Sesteş (Eşsesli) Sözcükler Sesleri aynı, anlamları ayrı olan sözcüklere “sesteş” denir. Örnek: – Elindekileri yere bıraktı. (el: organ adı) – Ele uyan eşini boşar. (el: yabancı) – Sensiz bu yaz nasıl geçecek? (yaz: mevsim) – Ne ölür bana sıkça yaz. (sözü harflerle anlatmak) UYARI: 1) Sesteşlik ilişkisiyle yan anlamlılık […]

Continue reading »

Sözcüklerde Anlam Değişmeleri

Sözcükte anlam değişmeleri konu anlatımı.  SÖZCÜKLERDE ANLAM DEĞİŞİMLERİ Anlam değişmesi, bir sözcüğün başlangıçta ifade ettiği anlamda daralma, genişleme belirlemesi ya da bir zaman sonra başka bir anlamı karşılar hâle gelmesidir. 1-) Anlam Daralması Sözcük, eskiden anlattığı nesne ya da kavramın bir bölümünü, bir türünü anlatır duruma gelirse buna anlam daralması denir. Türkçede eskiden “içilebilen sıvı maddelerin tümünü karşılayacak biçimde” kullanılan […]

Continue reading »

Türklere Ait Destanlar Kısaca Nelerdir?

Türklere ait destanlar kısaca nelerdir? Türk destanları hakkında bilgiler. TÜRK DESTANLARI İslamiyet Öncesi Türk Destanları Alp Er Tunga Destanı: Bu destanda tarihteki ilk Türkler olarak bilinen Sakaların yiğit komutanı Alp Er Tunga’nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılır. Destanda Alp Er Tunga’nın başarıları, kahramanlıktan ve ölümünden duyulan acı dile getirilmiştir. Alp Er Tunga, İranlıların ulusal destanı “Şehnâme”de “Efrasiyab” adıyla anılmaktadır. Şu Destanı:                        […]

Continue reading »

Saf (Öz) Şiir Özellikleri ve Temsilcileri

Saf şiir kısa özellikleri nelerdir? Saf şiir temsilcileri.    SAF (ÖZ) ŞİİR Memleketçi edebiyatın didaktik şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur. Şiir dilinin her şeyin üstünde olduğunu savunan Paul Valery ile başlayan bu akımda Mallarme, Rimbaud gibi sanatçıların da izleri görülür. Ahmet Haşim, edebiyatımızda ilk poetika örneği kabul edilen “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle saf şiirin özelliklerini ortaya koymuştur. Batı […]

Continue reading »

Divan Edebiyatı Kısa Özellikleri

Divan edebiyatı kısa özellikleri. GENEL ÖZELLİKLERİ İslamiyet’le birlikte 13 ve 19. yüzyıllar arasında Arap ve Fars kültüründen etkilenilerek Anadolu’da oluşturulmuş yazılı edebiyattır. Tasavvufun yaygın olduğu 13. yüzyılda din dışı temaları işlemesi sebebiyle Hoca Dehhani, divan edebiyatının kurucusu kabul edilir. Divan edebiyatı, Tanzimat edebiyatının başlangıcına kadar varlığını sürdürmüştür. Halkın dertlerinden ve sıkıntılarından uzak soyut bir edebiyat dönemidir. Aydın, medrese eğitimi almış […]

Continue reading »

Söylev (Nutuk) Kısaca Nedir? | Özellikleri Nelerdir?

Söylev nedir? Söylevin özellikleri nelerdir? SÖYLEV (NUTUK) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan coşkun ve inandırıcı konuşmalardır. Söyleve eskiden nutuk, nutuk söyleyene de hatip denirdi. ÖZELLİKLERİ Söylevde cümleler açık, kısa, anlaşılır ve samimidir. Konuşmacı; söylevi daha etkili hale getirmek için jest, mimik, vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Söylevler işledikleri konulara göre asker,, hukuki, siyasi, dini, akademik gibi isimler alır. […]

Continue reading »

Cahit Zarifoğlu Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Cahit Zarifoğlu hayatı, kimdir? Cahit Zarifoğlu edebi kişiliği, Cahit Zarifoğlu eserleri nelerdir? CAHİT ZARİFOĞLU (1940-1987) Cahit Zarifoğlu 1940 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan yazarın çocukluğu Güneydoğu’da geçti. Kahramanmaraş Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu bir taraftan da çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağladı. Ayrıca İlkokul ve Almanca öğretmenliği, TRT’de mütercim sekreterlik yaptı. TRT İstanbul […]

Continue reading »
1 2 3 4 12