Maddenin Yapısı ve Özellikleri Test | Çözümlü Sorular

7. ve 8. sınıf Maddenin yapısı ve özellikleri test, Maddenin yapısı ve özellikleri çözümlü sorular, 7. ve 8. sınıf Maddenin yapısı ve özellikleri örnek soru çözümleri. SORU 1 I. Katı yağın erimesi II. Suyun donması III. İyotun süblimleşmesi Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddenin düzensizliğinde artış gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III   D) I ve III   E) […]

Continue reading »

Atomun Yapısı Konu Anlatımı

YGS atomun yapısı konu anlatımı, Atomun yapısı konu özeti, örnek soru çözümleri.  ATOM Atom; çekirdek ve çekirdek etrafında belirli enerji alanlarında (orbitallerde, elektron bulutlarında) dönen elektronlarından oluşmuş, maddenin en küçük yapı taşına denir. Atom: a) Çekirdek Proton (+) Nötron (yüksüz) b) Yörüngeler Elektron Çekirdek: Atomun merkezinde, proton ve nötronların bulunduğu merkez kısma denir. Proton: Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif (+) yüklü […]

Continue reading »

Kimyanın Temel Yasaları Örnek Soru Çözümleri | Test

Kimyanın temel kanunları örnek soru ve çözümleri, Kimyanın temel kanunları çözümlü test soruları. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI SORU VE CEVAPLARI SORU 1 XY3 bileşiğinin kütlece %40’ı X tir. Buna göre, XY2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı (mx/my) aşağıdakilerden hangisidir? A) 1     B) 1/2     C) 2     D) 1/4    E) 2/3 SORU 2 X2Y3 bileşiğinin 96 gramında 28 gram X […]

Continue reading »

Katlı Oranlar Kanunu Konu Anlatımı | Soru Çözümleri

Katlı oranlar kanunu nedir? Katlı oranlar kanunu konu anlatımı, Katlı oranlar kanunu çözümlü sorular. KATLI ORANLAR KANUNU J. Dalton (1803) tarafından ortaya konulmuştur. İki element birbiriyle birden fazla bileşik oluşturuyorsa; elementlerden birinin sabit miktarı ile birleşen diğer elementin kütleleri arasında küçük ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu orana katlı oran denir. Örneğin, C3H8 ile CH4 bileşiklerinde aynı […]

Continue reading »

İyonik Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?

9. sınıf iyonik bileşiklerin özellikleri nelerdir? İyonik bağlı bileşiklerdeki bağ yapısı bu tür bileşiklere bazı temel özellikler kazandırır. İyonik bileşikler, Elektron alışverişi ile oluşurlar ve alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısına eş İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. İyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleri (iyonik bağ) güçlü olduğundan iyonlar oda koşullarında serbest hareket edemez. Bu nedenle bütün iyonik bileşikler […]

Continue reading »

Modern Atom Teorisi Özellikleri

Modern atom teorisi 7. Sınıf özellikleri nelerdir? MODERN ATOM TEORİSİ Modern atom teorisi birden fazla bilim adamının çalışmalarının neticesidir. W. Heisenberg 1920 li yıllarda bir atomdaki elektronun aynı anda yerinin ve hızının bilinemeyeceğini ifade eden belirsizlik ilkesini ortaya koymuştur. Buna göre, Elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinemez. Elektronlann bulunma olasılığının yüksek olduğu yerlerden bahsedilebilir. Bu bölgelere orbital adı verilir. […]

Continue reading »

Dalton Atom Modeli Özellikleri ve Eksiklikleri

Dalton atom modeli özellikleri nelerdir? Dalton atom modeli eksiklikleri nelerdir? DALTON ATOM MODELİ John Dalton (1766 -1844) yapmış olduğu deneylerde bileşikleri oluşturan elementlerin belirli kütle oranları ile birleştiğini ve bu oranın sabit olduğunu bulmuştur. Buradan yola çıkarak bir elementi oluşturan atomun yapısı ile ilgili olarak şu fikirleri ortaya atmıştır: Dalton Atom Modeli Özellikleri Maddeleri oluşturan en küçük temel atomdur. Bir […]

Continue reading »

Argon Elementinin Özellikleri Nelerdir? | Kullanım Alanları

Argon kısaca özellikleri nelerdir? Argon’un kullanım alanları nelerdir? ARGON Argon, atom numarası 18 olan, periyodik tabloda 8A grubunda yer alan element. Argon’un simgesi Ar’dir. ÖZELLİKLERİ Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. 8A grubunun 3. elementidir. Atom numarası 18dir. Atom ağırlığı: 39,948 g/mol Maddenin hali: gaz Dünya atmosferinde % 1′den az oranda bulunmakta ve böylece en yaygın soy gaz olmaktadır. KULLANIM ALANLARI […]

Continue reading »

Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı | Örnekler

İyonik bağlı bileşiklerin adlandırılması konu anlatımı, Bileşiklerin adlandırılmasıyla ilgili örnekler. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI İYONİK BAĞLI BİLEŞİKLER İyonik bileşiklerin adlandırılması yapılırken önce katyonun adı, sonra da anyonun adı belirtilir. Tek Değerlik Alan Metallerin Bileşikleri Tek değerlikli metal katyonlarının ametal anyonları ile oluşturduğu iyonik bileşiklerdir. * Kullanılan ametal halojen ise; METAL ADI + HALOJEN ADI + (ÜR) EKİ şeklinde adlandırma yapılır. Örneğin; Formül                 […]

Continue reading »

Dublet ve Oktet Kuralı Nedir?

Dublet kuralı nedir? Oktet kuralı nedir? Dublet Kuralı Elementlerin elektron alışverişinde veya elektron ortaklaşmasında oktede ve dublete ulaşma eğilimleri etkilidir. – Birinci periyottaki soy gaz olan He atomunun tek ve son katmanında 2 elektron vardır ve kararlıdır. Bu duruma dublet kararlılığı adı verilir. Diğer atomların elektron alışverişi yaparak ya da elektronlarını ortaklaşa kullanarak He atomunun kararlı yapısına ulaşması durumuna ise […]

Continue reading »
1 2 3 4