Fatih Sultan Mehmet Dönemi Özet | Fethettiği Yerler  

Fatih Sultan Mehmet dönemi özeti, Fatih Sultan Mehmet dönemi konu anlatımı, Fatih Sultan Mehmet fethettiği yerler nelerdir? İstanbul’un Alınmasını Zorunlu Kılan Koşullar Bizanslılar, Osmanlılardaki saltanat kavgalarından yararlanmak istiyorlar, bu nedenle de saltanat kavgalarını kışkırtıyorlardı. Bizanslılar, Türkler Anadolu’ya geldiklerinden bu yana düşmanca bir tavır almışlar, Avrupa Hıristiyan toplumlarını kışkırtmışlar, Haçlı Seferlerine neden olmuşlardı. İstanbul, iki Osmanlı toprağı arasına sıkışmış tampon durumda […]

Continue reading »

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı | Ders Notları

İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi konu anlatımı. İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi ders notları. TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI Türklerin Anayurdu Türklerin anayurdu Orta Asya; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyde ise Altay Dağları ve Baykal Gölü ile çevrili olan bölgedir. Türk Adının Anlamı Türk adı; Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Divan-ı Lügati’t Türk’te “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında […]

Continue reading »

İlk Çağ Uygarlıkları (Medeniyetleri) Konu Anlatımı | Ders Özeti

İlk Çağ Uygarlıkları konu anlatımı, İlk Çağ Uygarlıkları ders özeti, İlk Çağ Uygarlıkları’ndan hangisi yazıyı bulmuştur?   İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Genel Özellikleri Bu uygarlıklar, genellikle yaşam koşullarının uygun olduğu akarsu boylarında yaşayan toplumlar tarafından kurulmuştur. Bu uygarlıkların birçoğu Akdeniz Bölgesi’nde ortaya çıktığı için “Akdeniz Uygarlıkları” da denilir. İlkçağ uygarlıkları günümüz toplum yaşantısının temelini atmışlardır, (devlet örgütü, memleket yönetimi, ordu, yazılı hukuk […]

Continue reading »

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Kısaca Nelerdir?

Toplumsal alanda yapılan yenilikler nelerdir? Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Osmanlı Devleti’nin özellikle son döneminde yapılan yeniliklere şiddetle karşı çıkanların toplandıkları bir yer haline dönüşen tekke, zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır. Kıyafette Değişiklik Türk ulusunun, dış görünüş ve giysiler ile de çağdaşlaşmasını amaçlayan Mustafa Kemal, m konuda öncülük etmiş ve Kastamonu’ca şapka giyerek halkın karşısına […]

Continue reading »

Hititler Hakkında Kısa | Özet Bilgi

Hititler hakkında kısa, özet bilgi. HİTİTLER (M.Ö.2000 – M.Ö. 1200) Hititler, MÖ II. bin başlarında Anadolu’ya gelmişler ve Kapadokya adı verilen Kızılırmak yayı içine yerleşmişlerdir. Başkentleri Hattuşaş'(Boğazköy)tır. Anadolu’nun ilk büyük devletini kuran Hititler, kendilerinden önceki kültürle, Mezopotamya ve Mısır kültürünü kaynaştırarak Anadolu kültürünün temelini atmışlardır. Devletin başındaki kral; başkomutanlık, başrahiplik, baş yargıçlık görevlerini de kendinde toplamıştır. “Pankuş” adı verilen ve […]

Continue reading »

Tarih Nedir? | Türleri | Yardımcı Bilimler| Özellikleri

Tarih kısaca nedir? Tarihin türleri nelerdir? Tarihe yardımcı bilimler nelerdir? Tarihi olay ve olgu kavramları. TARİH NEDİR? Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yaratmış oldukları kültür ve uygarlık değerlerini, yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, objektif (tarafsız) ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen ve anlatan bir bilim dalıdır. TARİHİN VE TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ Olay: Kısa sürede gerçekleşen siyasi, […]

Continue reading »

Tanzimat ve Islahat Fermanı Önemli Maddeleri | Sonuçları Nelerdir?

Tanzimat fermanı önemli maddeleri nelerdir? Tazminat Fermanının sonuçları nelerdir? Islahat Fermanının önemli maddeleri nelerdir? Islahat Fermanının sonuçları nelerdir?   Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit tarafından hazırlanmıştır. Gülhane Hattı Hümayunu’da denilmiştir. Amaç: Devleti çöküntüden kurtarma, Halkın devlete bağlılığını artırma, Mısır Sorunu’nda Avrupa’nın desteğini alma, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önleme amacıyla ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı’nın […]

Continue reading »

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Ekonomik alanda yapılan inkılaplar nelerdir? EKONOMİK ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR Siyasal bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlığa dayandığını çok iyi bilen Mustafa Kemal, yeni devleti ekonomik yönden güçlü hale getirmek amacıyla daha Kurtuluş Savaşı yıllarında çalışmalar başlatmıştı. TBMM, 1 Mart 1922’de ekonomi politikasını şöyle belirlemişti: Kapitülasyonlar nedeniyle geri kalmış sanayiyi canlandırmak Ormanları korumak ve ormanlardan en iyi şekilde yararlanmak Kamu çıkarlarını doğrudan ilgilendiren kuruluşları […]

Continue reading »

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar kısaca nelerdir? Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi Osmanlı Devleti, eğitimde birliği sağlayamamıştı. Tanzimat’tan sonra mektepli-medreseli ikiliği ortaya çıkarken azınlık okulları da zaman zaman yıkıcı faaliyetlerde bulunuyordu. Eğitimde birliği sağlamak amacıyla 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği) çıkarıldı. Bu kanunla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926) Devletten izinsiz […]

Continue reading »

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Hukuk alanında yapılan inkılaplar kısaca nelerdir? Tanzimat devrinden sonra Batı’nın çeşitli hukuk kuralları kabul edilmeye başlanmıştı. Fakat bu değişiklikler hukuktaki karışıklığı önleyebilecek ve çağdaş Hukuku meydana getirebilecek seviyede değildi. Hukuki alanda yapılacak yeniliklerde temel alınan esas, kanunların laikleşmesini temin etmekti. 17 Şubat 1929’da İsviçre Medeni Kanunu Türkçeye çevrilerek Türk Madeni Kanunu olarak kabul edildi. Aynı yıl İtalyan ceza kanunu, 1927’de […]

Continue reading »
1 2 3 5