Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Kısaca Nelerdir?

Toplumsal alanda yapılan yenilikler nelerdir? Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Osmanlı Devleti’nin özellikle son döneminde yapılan yeniliklere şiddetle karşı çıkanların toplandıkları bir yer haline dönüşen tekke, zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır. Kıyafette Değişiklik Türk ulusunun, dış görünüş ve giysiler ile de çağdaşlaşmasını amaçlayan Mustafa Kemal, m konuda öncülük etmiş ve Kastamonu’ca şapka giyerek halkın karşısına […]

Continue reading »

Hititler Hakkında Kısa | Özet Bilgi

Hititler hakkında kısa, özet bilgi. HİTİTLER (M.Ö.2000 – M.Ö. 1200) Hititler, MÖ II. bin başlarında Anadolu’ya gelmişler ve Kapadokya adı verilen Kızılırmak yayı içine yerleşmişlerdir. Başkentleri Hattuşaş'(Boğazköy)tır. Anadolu’nun ilk büyük devletini kuran Hititler, kendilerinden önceki kültürle, Mezopotamya ve Mısır kültürünü kaynaştırarak Anadolu kültürünün temelini atmışlardır. Devletin başındaki kral; başkomutanlık, başrahiplik, baş yargıçlık görevlerini de kendinde toplamıştır. “Pankuş” adı verilen ve […]

Continue reading »

Tarih Nedir? | Türleri | Yardımcı Bilimler| Özellikleri

Tarih kısaca nedir? Tarihin türleri nelerdir? Tarihe yardımcı bilimler nelerdir? Tarihi olay ve olgu kavramları. TARİH NEDİR? Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yaratmış oldukları kültür ve uygarlık değerlerini, yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, objektif (tarafsız) ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen ve anlatan bir bilim dalıdır. TARİHİN VE TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ Olay: Kısa sürede gerçekleşen siyasi, […]

Continue reading »

Tanzimat ve Islahat Fermanı Önemli Maddeleri | Sonuçları Nelerdir?

Tanzimat fermanı önemli maddeleri nelerdir? Tazminat Fermanının sonuçları nelerdir? Islahat Fermanının önemli maddeleri nelerdir? Islahat Fermanının sonuçları nelerdir?   Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit tarafından hazırlanmıştır. Gülhane Hattı Hümayunu’da denilmiştir. Amaç: Devleti çöküntüden kurtarma, Halkın devlete bağlılığını artırma, Mısır Sorunu’nda Avrupa’nın desteğini alma, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önleme amacıyla ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı’nın […]

Continue reading »

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Ekonomik alanda yapılan inkılaplar nelerdir? EKONOMİK ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR Siyasal bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlığa dayandığını çok iyi bilen Mustafa Kemal, yeni devleti ekonomik yönden güçlü hale getirmek amacıyla daha Kurtuluş Savaşı yıllarında çalışmalar başlatmıştı. TBMM, 1 Mart 1922’de ekonomi politikasını şöyle belirlemişti: Kapitülasyonlar nedeniyle geri kalmış sanayiyi canlandırmak Ormanları korumak ve ormanlardan en iyi şekilde yararlanmak Kamu çıkarlarını doğrudan ilgilendiren kuruluşları […]

Continue reading »

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar kısaca nelerdir? Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi Osmanlı Devleti, eğitimde birliği sağlayamamıştı. Tanzimat’tan sonra mektepli-medreseli ikiliği ortaya çıkarken azınlık okulları da zaman zaman yıkıcı faaliyetlerde bulunuyordu. Eğitimde birliği sağlamak amacıyla 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği) çıkarıldı. Bu kanunla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926) Devletten izinsiz […]

Continue reading »

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Hukuk alanında yapılan inkılaplar kısaca nelerdir? Tanzimat devrinden sonra Batı’nın çeşitli hukuk kuralları kabul edilmeye başlanmıştı. Fakat bu değişiklikler hukuktaki karışıklığı önleyebilecek ve çağdaş Hukuku meydana getirebilecek seviyede değildi. Hukuki alanda yapılacak yeniliklerde temel alınan esas, kanunların laikleşmesini temin etmekti. 17 Şubat 1929’da İsviçre Medeni Kanunu Türkçeye çevrilerek Türk Madeni Kanunu olarak kabul edildi. Aynı yıl İtalyan ceza kanunu, 1927’de […]

Continue reading »

Wilson İlkeleri Nelerdir? | Kısa | Özet

Wilson ilkeleri nelerdir? Wilson ilkelerinin önemi nedir? Wilson ilkeleri kısaca, özet. WİLSON İLKELERİ (8 OCAK 1918) 1917 yılının ortalarından itibaren Avrupa devletleri savaştan bıkmış ve barış ortamı arıyordu. Bu durumu gören ABD Başkanı Wilson yapılacak barışın esaslarını belirtmek amacıyla 8 Ocak 1918’de 14 maddelik bir program yayınladı. ABD’nin desteğine muhtaç olan İngiltere ve Fransa bu programı kabul etti. WİLSON İLKELERİ […]

Continue reading »

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları

Saltanatın kaldırılmasının nedenleri nelerdir? Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir? Saltanatın kaldırılması kısa (özet) bilgi. Saltanatın Kaldırılmasının (1 Kasım 1922) Nedenleri İtilaf Devletleri ve Japonya, İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti ile Lozan’da toplanacak kongreye davet etmişlerdi. Sadrazam Tevfik Paşa konferansa katılmak için girişimlerde bulunmaya başladı. Başkomutan, Mustafa Kemal’e başvurarak Lozan’a gidecek heyetin tespit edilmesi için yetkili birinin İstanbul’a gönderilmesini istedi. TBMM kurulduğu […]

Continue reading »

Misak-ı Milli Kararları | Önemi ve Sonuçları

Misak-ı milli kararları kısaca nelerdir? Misak-ı Milli önemi ve sonuçları nelerdir? MİSAK-I MİLLİ KARARLARI (28 Ocak 1920) 1-) Vatan bir bütündür, parçalanamaz. – Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu ve Türk — İslam çoğunluğunun yaşadığı topraklar hiçbir biçimde ayrılmaz bir bütündür. NOT: Bu madde ile Türk devletinin sınırları çizilmiştir. 2-) Batı Trakya, Batum ve Güney illerinde referandum yapılacaktır. […]

Continue reading »
1 2 3 5