Wilson İlkeleri Nelerdir? | Kısa | Özet

Wilson ilkeleri nelerdir? Wilson ilkelerinin önemi nedir? Wilson ilkeleri kısaca, özet. WİLSON İLKELERİ (8 OCAK 1918) 1917 yılının ortalarından itibaren Avrupa devletleri savaştan bıkmış ve barış ortamı arıyordu. Bu durumu gören ABD Başkanı Wilson yapılacak barışın esaslarını belirtmek amacıyla 8 Ocak 1918’de 14 maddelik bir program yayınladı. ABD’nin desteğine muhtaç olan İngiltere ve Fransa bu programı kabul etti. WİLSON İLKELERİ […]

Continue reading »

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları

Saltanatın kaldırılmasının nedenleri nelerdir? Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir? Saltanatın kaldırılması kısa (özet) bilgi. Saltanatın Kaldırılmasının (1 Kasım 1922) Nedenleri İtilaf Devletleri ve Japonya, İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti ile Lozan’da toplanacak kongreye davet etmişlerdi. Sadrazam Tevfik Paşa konferansa katılmak için girişimlerde bulunmaya başladı. Başkomutan, Mustafa Kemal’e başvurarak Lozan’a gidecek heyetin tespit edilmesi için yetkili birinin İstanbul’a gönderilmesini istedi. TBMM kurulduğu […]

Continue reading »

Misak-ı Milli Kararları | Önemi ve Sonuçları

Misak-ı milli kararları kısaca nelerdir? Misak-ı Milli önemi ve sonuçları nelerdir? MİSAK-I MİLLİ KARARLARI (28 Ocak 1920) 1-) Vatan bir bütündür, parçalanamaz. – Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu ve Türk — İslam çoğunluğunun yaşadığı topraklar hiçbir biçimde ayrılmaz bir bütündür. NOT: Bu madde ile Türk devletinin sınırları çizilmiştir. 2-) Batı Trakya, Batum ve Güney illerinde referandum yapılacaktır. […]

Continue reading »

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri | Nedenleri | Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri nelerdir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın nedenleri nelerdir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?   Mondros Öncesi Genel Durum Padişah V. Mehmet Reşat ölmüş ve Vahdettin ikrara gelmişti. İttihat ve Terakki Partisi dağılmış, sadrazam Talat Paşa İntifa etmişti. Cemiyetin ileri gelenleri Enver, Talat Paşa ve Cemal paşalar ülkeyi gizlice terk etmişlerdi. İktidara Ahmet İzzet Paşa Hükümeti gelerek, İtilâf Devletleri’yle […]

Continue reading »

Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri Nelerdir?

Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri nelerdir? BÜTÜNLEYİCİ İLKELER 1-) Milli Egemenlik Milletin kendi kendini yönetmesi veya kendisini yönetecek vekilleri seçmesidir. Demokratik rejimin bir sonucu olarak egemenliğin kaynağı millettir. Kişi veya zümrelerin, egemenliği tekelinde bulundurması söz konusu değildir. Milli egemenlik, cumhuriyet ilkesinin bütünleyicisidir. Amasya Genelgesi’nde, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar milli egemenliğe yönelişi sağlamıştır. TBMM’nin açılması ve anayasaların hazırlanılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin […]

Continue reading »

Cumhuriyetçilik İlkesi Kısaca Nedir?

Cumhuriyetçilik ilkesi kısaca nedir? Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri ve yapılan inkılaplar nelerdir? CUMHURİYETÇİLİK Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinin başında cumhuriyetçilik ilkesi gelir. Cumhuriyet yönetimi; devlet başkanının belli bir süre için seçilerek işbaşına gelmesidir. Seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesi ile gerçek cumhuriyet tam anlamıyla kurulmuştur. Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Temel prensip seçimdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ahlaki faziletlere dayanır. Anayasamızda, birinci […]

Continue reading »

II. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları | Konu Özeti

II. Meşrutiyetin nedenleri nelerdir? II. Meşrutiyetin sonuçları nelerdir? II. Meşrutiyet konu özeti. II. Meşrutiyet’in Nedenleri İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli çalışmaları. 1908 Reval Görüşmesi sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin durumu, Boğazlar ve balkanların geleceğiyle ilgili kararlar alarak Makedonya’nın özerkliğine karar vermeleri. İttihatçıların ayaklanmaları üzerine II. Abdülhamit’in bu isyanların yayılmasını önlemek için II. Meşrutiyet’i ilan etmesi (23 Temmuz 1908). […]

Continue reading »

Milliyetçilik İlkesi Özellikleri | Yapılan İnkılaplar

Milliyetçilik ilkesi hakkında kısa bilgiler. Milliyetçilik ilkesinin özellikleri nelerdir? Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? – Atatürk’e göre milliyet kavramının temelinde milletin bağımsızlığı yer almaktadır. Türk milletinin devletini ve bağımsızlığım koruyabilmesi, onu devam ettirebilmesi ancak kendi varlığının bilincine varmasıyla mümkündür. – “Benim hayatta tek övünç kaynağım, servetim, Türklükten başka bir şey değildir.” diyen Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin çöküş nedenlerinden birinizde […]

Continue reading »

Türk İnkılabının Nedenleri | Özellikleri | Amaçları

Türk inkılabının nedenleri nelerdir? Türk inkılabının özellikleri nelerdir? Türk inkılabının amaçları nelerdir? Türk İnkılabının Nedenleri – İhtiyaçlara binaen Türk halkını çağdaş- uygarlık düzeyine ulaştırmak. Bunun için: Kişi egemenliği yerine ulusal egemenliği ve tam bağımsızlığı gerçekleştirmek (siyasi) Çağdaş ve eşit bir toplum oluşturmak, (sosyal) Ulusal ve çağdaş yeni kültürel öğeleri oluşturmak ve kültür ikiliğine son vermek Hukukta ikiliğe son vererek çağdaş […]

Continue reading »

Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Özellikleri Nelerdir?

Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Atatürk ilkelerinin özellikleri nelerdir? Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslar nelerdir? Atatürk İlkelerinin Amaçları Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasını sağlamak, Sorunlarına aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çözümler arayan ve üreten bir toplum oluşturmak, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamak, Türk milletinin refahını mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak. Atatürk […]

Continue reading »
1 2 3 4 5