Lale Devri Özellikleri | Hakkında Bilgi | Özet

Lale Devri nedir özet, Lale Devri’nin özellikleri nelerdir? Lale Devri hakkında kısa bilgiler. LALE DEVRİ (1718-1730) 1718 Pasarofça Antlaşmasından başlayıp 1730 Patrona Halil isyanına kadar süren dönemdir. III. Ahmet ile Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın amacı savaşlardan bıkan toplumu dinlendirmekti. Ama kısa zamanda amacından saptırılarak tam bir eğlence dönemine dönüştürüldü. İsmini ünlü lale bahçelerinden alan bu devri sadece İstanbul ve etrafındaki […]

Continue reading »

Laiklik İlkesi Kısaca Nedir? | Özellikleri | Yapılan İnkılaplar

Laiklik ilkesi kısaca nedir? Laiklik ilkesinin özellikleri nelerdir? Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? Laiklik İlkesi Nedir? Laiklik; devlet ile din işlerinin ayrılığını, din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması bakımından devletin bütün din mensuplarına eşit şekilde yaklaşmasını ifade eder. Laiklik ilkesi, Cumhuriyetçilik ilkesiyle birlikte kesinlikle ödün verilemeyecek ilkelerdendir. Bağımsızlığını kazanmış Türk ulusunu din devleti anlayışından sıyırarak, çağdaş devlet yapısını kurmak amacıyla […]

Continue reading »

Atatürk İnkılapları (Eğitim | Hukuk | Ekonomi) Nelerdir?

Atatürk İnkılapları nelerdir? Eğitim, hukuk, ekonomi ve toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir?   İNKILAPLAR Atatürk İnkılaplarının Amaçları Eşit haklara sahip bir toplum oluşturma, Türk kültürünü geliştirme, Demokrasinin Türkiye’de yerleşmesini sağlama, Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme, Türkiye’yi çağdaş ülkeler düzeyine ulaştırma ve uluslararası ilişkilerde etkinliğini artırma, Eskimiş ve çağın gereklerini karşılayamayan kurumların yerine çağdaş ve yeni kurumlar oluşturma, Devletin kurumlarıyla birlikte laikleşmesini […]

Continue reading »

Lozan Antlaşması Maddeleri (Alınan Kararlar) | Önemi | Sonuçları

Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri, alınan kararları nelerdir? Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Antlaşması’nın sonuçları nelerdir? LOZAN BARIŞ KONFERANSI (24 Temmuz 1923) Konferansın Yapıldığı Yer: İsviçre’nin Lozan şehri Temsilcimiz: İsmet İnönü’dür. Rauf Orbay, Mondros’u imzaladığından Lozan’a gitmek ve böylece bu eksikliğini telafi etmek istiyordu. Fakat İsmet Paşa’nın Mudanya’daki başarısından dolayı konferansa gönderilmesi kararlaştırıldı. Konferansa Katılan Devletler: Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, […]

Continue reading »

I. Balkan Savaşının Nedenleri | Sonuçları

I. Balkan Savaşının nedenleri nelerdir? I. Balkan Savaşının sonuçları nelerdir? I. Balkan Savaşı konu anlatımı. I. BALKAN SAVAŞI (1912 – 1913) I. Balkan Savaşının Nedenleri 1908 Reval Görüşmeleri ile İngiltere’nin, Rusya’yı Balkan politikası ve Boğazlar konusunda serbest bırakması, Aralarındaki sorunları çözümleyen Balkan uluslarının Rusya’nın etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak kurmaları, Osmanlı Devleti’nin güçsüz olması, Balkan politikasının dışında kalan Osmanlı Devleti’nin […]

Continue reading »

Kanuni Sultan Dönemi Konu Anlatımı | Özellikleri

Kanuni Sultan Dönemi konu anlatımı. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 – 1566) Osmanlı Devleti Kanuni döneminde en güçlü dönemini yaşadı. Tek şehzade olduğundan taht mücadelesi yapmadan tahta çıktı. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Dönemin başlangıcında iç isyanlar ortaya çıktı. ► Mısır’daki İsyanlar: a) Canberdi Gazali: Memlûk kumandanlarından Canberdi Gazali, Memlûk Devleti’ni yeniden kurmak için Şam’da isyan etti. Ancak […]

Continue reading »

Trablusgarp Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Trablusgarp Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları nelerdir? Trablusgarp Savaşı (1911-1912) 1870’de milli birliğini kuran İtalya, ham madde ve Pazar ihtiyacını karşılayabilmek için sömürgecilik arayışına girişmiştir. Bu durum, 1911’de Osmanlı Devleti ile İtalya’yı Trablusgarp Savaşı’nda karşı karşıya getirmiştir. Trablusgarp Savaşı’nın Nedenleri Nelerdir? İtalya’nın ham madde ve Pazar araması, Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması, İtalya’nın Trablusgarp’ın geri bırakıldığını ve Hristiyanlara kötü davranıldığını […]

Continue reading »

Sevr Antlaşması Maddeleri | Sonuçları | Önemi

Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir? Sevr Antlaşması’nın sonuçları nelerdir? Sevr Antlaşmasının önemi, Sevr Antlaşması hakkında bilgiler. Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri, Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda anlaşmazlığa düştüklerinden, barış antlaşmasının şartlarını hemen hazırlayamamışlardı. Sevr Antlaşması’nın kara taslağı, İtalya’nın San Remo kentinde hazırlanmıştır. Barış görüşmelerine katılan Osmanlı heyetinin başkanı Tevfik Paşa, bu antlaşmanın imzalanması halinde Osmanlı Devleti’nin […]

Continue reading »

I. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

I. Meşrutiyetin ilanının nedenleri nelerdir? I. Meşrutiyetin sonuçları nelerdir? I. MEŞRUTİYET İLANI (1876) Abdülhamit tahta çıkınca verdiği söz gereği, bir Anayasa hazırlaması için çalışmaları başlattı. Bu sırada Balkanlarda karışıklıklar devam ediyordu. Büyük devletler, hem Sırbistan ve Karadağ’ın statüsünü belirlemek, hem de Osmanlı yönetimini yeni reformlar yapmaya zorlamak amacıyla İstanbul’da bir konferans topladılar. Tersane Konferansı adı verilen bu konferans çalışmalarına başladığı […]

Continue reading »

Reform Kısaca Nedir? | Nedenleri ve Sonuçları

Reform nedir? Reformun nedenleri kısaca nelerdir? Reformun sonuçları kısaca nelerdir? Reform Nedir? Yeniden düzenlemek anlamına gelen Reform, tarihi terim olarak “Yeniçağ başlarında Avrupa’da meydana gelen” dini düzenlemeleri ifade etmektedir. XVI. yüzyılda Katolik mezhebindeki bozulmalar karşısında ilk olarak Almanya’da başlayan dinde yeni düzenlemeler yapılmasına Reform denir. Reform Sırasındaki Gelişmeler Martin Luther’in düşüncelerinin Alma Kralı tarafından yasaklanması üzerine, Reform yanlıları ile kral […]

Continue reading »
1 2 3 4 5