Ege ve Yunan Uygarlıkları Nelerdir? | Özellikleri

Ege medeniyeti ve özellikleri nelerdir? Yunan medeniyeti ve özellikleri nelerdir? EGE VE YUNAN UYGARLIKLARI Ege Uygarlığı’nın temelini Mezopotamya, Mısır ve Anadolu uygarlıkları oluşturmuştur. Ege Denizi’nde çok sayıda adanın bulunması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu durum ise Ege Uygarlığı’nın bir bütün olarak oluşmasına neden olmuştur. Ege medeniyetleri içinde en önemlileri Girit, Miken ve Yunan medeniyetlerdir. 1) Girit Medeniyeti Ege medeniyetinin bilinen ilk önemli […]

Continue reading »

Mezopotamya Uygarlıkları Nelerdir?

Mezopotamya uygarlıkları nelerdir? Mezopotamya uygarlıkları hakkında bilgiler. MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI Mezopotamya, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. Mezopotamya Yunancada “nehirler arası” anlamına gelir. Bu bölgenin kuzeyine Yukarı Mezopotamya, güneyine Aşağı Mezopotamya denir. Bu adlandırma nehirlerin akış yönüne göre yapılmıştır. Mezopotamya uygarlıklarında yönetim anlayışı genellikle mutlakıyete ve teokrasiye dayanır. Bu bölge son derece verimli olduğu için tarihin ilk devirlerinden itibaren insanların […]

Continue reading »

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler

Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler ve hakkında kısa bilgiler. TAKVİM BİLGİSİ Zamanın yüzyıl, yıl, ay ve güne bölünmesi yöntemidir. Takvimler, insanların ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Örneğin, Mısırlılar Nil Nehri’nin taşma zamanlarını tespit etmek için güneş yılı esasına göre takvimi geliştirmişlerdir. Takvimler, astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara bağlı olarak gelişmiş, güneş yılı ve ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. Ay yılı, Ay’ın Dünya […]

Continue reading »

Tarih Öncesi Devirler ve Tarihi Çağlar Nelerdir?

Tarih öncesi devirler ve özellikleri nelerdir? Tarihi çağlar (devirler) ve özellikleri nelerdir? TARİH ÖNCESİ DEVİRLER ve ÖZELLİKLERİ  1-) Taş Devri A) Kaba Taş (Paleolitik) Devri İnsanlık tarihinin en uzun ve bilinmeyen dönemidir. İnsanoğlu taşların uzun ve sivri olanlarıyla kendilerini korumaya çalışmış ve avlanmıştır. B) Yontma Taş (Mezolitik) Devri İnsanlar havaların soğumasıyla birlikte mağaralarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Taşların basit yontulmaları sonucu çeşitli […]

Continue reading »

İstanbul’un Fethi Nedenleri ve Sonuçları

İstanbul’un Fethinin nedenleri nelerdir maddeler halinde. İstanbul’un Fethinin sonuçları nelerdir? İSTANBUL’UN FETHİ (1453) İstanbul’un kuşatması 6 Nisan 1453’te başlamış, 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece gemiler karadan denize indirilmiş, 29 Mayıs 1453’te fetih tamamlanmıştır. Kuşatma sırasında Ortodokslarla Katolikler arasında derin bir ayrılık vardı. Bu durum İstanbul’un fethini kolaylaştıran bir etken olmuştur. İstanbul’un Fethinin Nedenleri Anadolu ve Rumeli’de toprakları olan Osmanlı […]

Continue reading »

Anadolu Uygarlıkları Nelerdir? | Özellikleri | Hakkında Bilgi

Anadolu Uygarlıkları nelerdir? Anadolu Uygarlıklarının özellikleri nelerdir? Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgiler.  ANADOLU UYGARLIKLARI 1) Hititler (M.Ö. 2000 – M.Ö. 1200) Hititler, Kafkaslardan Anadolu’ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmiş ve Hattuşaş merkezli devlet kurmuşlardır. Anadolu’nun ilk büyük devletini kuran Hititler, kendilerinden önceki kültürle, Mezopotamya ve Mısır kültürünü kaynaştırarak Anadolu kültürünün temelini atmışlardır. Devletin başındaki kral; başkomutanlık, başrahiplik, başyargıçlık görevlerini de kendinde toplamıştır. […]

Continue reading »
1 3 4 5