Yusuf Atılgan Aylak Adam Kısa Özeti | Konusu | Kahramanlar

Aylak Adam romanı kısa özeti, Aylak Adam romanı konusu, Aylak Adam roman kahramanları. ROMAN HAKKINDA BİLGİ C., sıradanlığa, tekdüzeliğe, alışılmışın kolaycılığına hiç mi hiç katlanamıyor. Hem farklıyı, hem doğru olanı arıyor. Çabasının boşuna olduğunun da farkında üstelik. Zor bir karakter, zor bir yaşam, yalın bir roman. KONU C.’nin bir yıl boyunca başından geçen olayları anlatan kitap, dörde ayrılmış olup her […]

Continue reading »

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Konu Anlatımı | Örnekler

Yüklemin türüne göre cümleler konu anlatımı. Yüklemin türüne göre cümleler örnekler. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 1-) Eylem (Fiil) Cümlesi Yüklemi çekimli eylem olan cümlelere “eylem cümlesi” denir. Çekimli eylem bildirme ya da dilek kiplerinden biriyle çekimli olabilir. – Bildirme kipleriyle kurulan eylem cümleleri, yargıyı belli bir zamana bağlayarak bildirir. ÖRNEK: Hayal kurmaya bile gücüm  kalmadı. (-di’li geçmiş zamanlı eylem)  yüklem […]

Continue reading »

Şıpsevdi Kısa Özeti | Konusu | Kahramanlar

Şıpsevdi romanı kısa özeti, Şıpsevdi romanı konusu, Şıpsevdi romanı kahramanları. YAZAR Hüseyin Rahmi Gürpınar KAHRAMANLAR Meftun, Kasım Efendi, Edibe, Mahir, Lebibe, Şeküre Hanım, Raci. KONU Eserde Meftun Bey’in Kasım Bey’in kızı Edibe’yle evlenebilmek için uydurduğu yalan ve bu yalan sonucunda yaşanılanlar işlenir. KISA BİLGİ İlk defa 1901 yılında “Alafranga” adıyla İkdam gazetesinde tefrika edilerek yayımlanan Şıpsevdi romanı Batılılaşma konusunu ele […]

Continue reading »

Türkiye’deki İklim Çeşitleri | Tipleri Nelerdir?

Türkiye’deki iklim çeşitleri (tipleri) nelerdir? TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin matematik ve özel konumun etkisiyle Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimler görülür. 1-) Akdeniz İklimi ve Özellikleri Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinin kıyı kuşağı ile Gaziantep – K.Maraş yöresinde görülür. Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 6° – 11 °C arasında, temmuz ayı sıcaklık ortalamaları 26° – 30 […]

Continue reading »

Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Yeryüzündeki Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler İklim Şartları Yeryüzü şekilleri Toprak Canlılar A) İklim Şartları Bitki gelişimindeki en önemli şarttır. Bitkinin gelişimi için gerekli su, nem, sıcaklık, ışık iklimin kontrolündedir. Sürekli sıcak ve nemli bölgelerde yaprağını dökmeyen, soymuk boruları geniş, kökleri daha çok yüzeyde olan uzun boylu gür ormanlara rastlanır. Yarı kurak alanlarda ağaçlar […]

Continue reading »

Ay Hakkında Kısa Bilgiler

Ay hakkında kısa bilgiler. AY HAKKINDA BİLGİLER Dünyamızın uydusu ve ona en yakın gökcismi olan Ay, Dünya etrafındaki hareketini çembere çok yakın, fakat gerçekte elips şeklinde bir yörünge üzerinde sürdürür. Ay’la İlgili Özellikler: Dünya’ya uzaklığı (Ortalama): 384.400 km Dünya’ya uzaklığı (En yakın): 356.000 km Dünya’ya uzaklığı (En uzak): 407.000 km Ortalama yarıçapı: 1738 km Alanı (Yaklaşık): 9 Milyon km2 Ortalama […]

Continue reading »

Oğuz Atay Tutunamayanlar Kısa Özeti | Konusu | Kahramanları

Oğuz Atay Tutunamayanlar kitabının kısa özeti, Oğuz Atay Tutunamayanlar kitabının konusu, Oğuz Atay Tutunamayanlar roman kahramanları. ROMAN HAKKINDA BİLGİ Oğuz Atay’ın ilk kitabı olan Tutunamayanlar, 1970 yılında TRT Sanat Ödülü’nü kazanmıştır. Kitap edebiyatımızın yenilikçi eserlerindendir. Kitap belirli bir olayı anlatmaktan ziyade izlenimler, çağrışımlar, taşlamalar ve ruhsal çözümlemelerden oluşur. Sayfalar süren noktalama işaretsiz ve paragrafsız bölümlerin yanı sıra günlükler, uzun mısralı […]

Continue reading »

Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması

Bitki formasyonlarının sınıflandırılması konu anlatımı. YERYÜZÜNDEKİ BİTKİ FORMASYONLARI Coğrafyada bitkiler ağaç, çalı, ot olarak üç formasyona ayrılır. A) Ağaç Formasyonu Yağış ve sıcaklığın elverişli olduğu alanlarda bitkiler ağaç şeklinde gelişir. Boyu en az 5 metre, çapı da 10 cm’den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, sürgün […]

Continue reading »

Türkiye’deki Akarsular | Açık ve Kapalı Havzalar

Türkiye’deki akarsular nelerdir? Türkiye’nin kapalı ve açık akarsu havzaları. TÜRKİYEDEKİ AKARSU HAVZALARI 1-) Ülkemizdeki Açık Havzalar Karadeniz Akarsu Havzaları Türkiye’nin en geniş alan kaplayan havzasıdır. Çoruh: Doğu Karadeniz’de Mescit Dağları’ndan doğar, dağların uzanışından dolayı doğuya doğru akarak ülkemiz sınırları dışında Gürcistan’da denize dökülür. Enerji potansiyeli yüksek olan akarsuda son yıllarda birçok baraj yapılmaktadır. Ayrıca eğim fazlalığı ve su bolluğu rafting […]

Continue reading »

Orojenez ve Epirojenez Nedir?

Orojenez nedir? Epirojenez nedir? OROJENEZ (Dağ Oluşumu) Dış kuvvetler kaynağını Güneş’ten alan akarsular, dalgalar, buzullar, rüzgarlar, seller gibi aşındırıcı kuvvetlerdir. Dış kuvvetler; iç kuvvetlerin oluşturduğu yer şekillerini aşındırarak deniz seviyesine indirmeye çalışırlar. Dış kuvvetlerin aşındırmasıyla getirilen materyaller yeryüzünün çukur yerlerinde (okyanus, deniz dipleri) biriktirilir. Bu alanlara jeosenklinal denir. Jeosenklinallerin kalınlığı binlerce metreyi bulabilir. Yer kabuğunda geniş çukurluk alanlarda (Jeosenklinal) dış […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 44