Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması

Bitki formasyonlarının sınıflandırılması konu anlatımı. YERYÜZÜNDEKİ BİTKİ FORMASYONLARI Coğrafyada bitkiler ağaç, çalı, ot olarak üç formasyona ayrılır. A) Ağaç Formasyonu Yağış ve sıcaklığın elverişli olduğu alanlarda bitkiler ağaç şeklinde gelişir. Boyu en az 5 metre, çapı da 10 cm’den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, sürgün […]

Continue reading »

Türkiye’deki Akarsular | Açık ve Kapalı Havzalar

Türkiye’deki akarsular nelerdir? Türkiye’nin kapalı ve açık akarsu havzaları. TÜRKİYEDEKİ AKARSU HAVZALARI 1-) Ülkemizdeki Açık Havzalar Karadeniz Akarsu Havzaları Türkiye’nin en geniş alan kaplayan havzasıdır. Çoruh: Doğu Karadeniz’de Mescit Dağları’ndan doğar, dağların uzanışından dolayı doğuya doğru akarak ülkemiz sınırları dışında Gürcistan’da denize dökülür. Enerji potansiyeli yüksek olan akarsuda son yıllarda birçok baraj yapılmaktadır. Ayrıca eğim fazlalığı ve su bolluğu rafting […]

Continue reading »

Orojenez ve Epirojenez Nedir?

Orojenez nedir? Epirojenez nedir? OROJENEZ (Dağ Oluşumu) Dış kuvvetler kaynağını Güneş’ten alan akarsular, dalgalar, buzullar, rüzgarlar, seller gibi aşındırıcı kuvvetlerdir. Dış kuvvetler; iç kuvvetlerin oluşturduğu yer şekillerini aşındırarak deniz seviyesine indirmeye çalışırlar. Dış kuvvetlerin aşındırmasıyla getirilen materyaller yeryüzünün çukur yerlerinde (okyanus, deniz dipleri) biriktirilir. Bu alanlara jeosenklinal denir. Jeosenklinallerin kalınlığı binlerce metreyi bulabilir. Yer kabuğunda geniş çukurluk alanlarda (Jeosenklinal) dış […]

Continue reading »

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması konu anlatımı. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekonomik faaliyet kollarında çalışmak zorundadırlar. A. Birincil Faaliyetler (Tarım) İnsan maddi ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için tüketir. Bu tüketimi gerçekleştirebilmesi için de önce üretmesi gerekir, topraktan ve denizden elde edilen ürünlerin üretimindeki iş kollarına birincil faaliyetler denir. Bunlar; Tarım Hayvancılık Avcılık Toplayıcılık Ormancılık Madencilik […]

Continue reading »

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede anlam ilişkileri ve cümle çeşitleri, cümlede anlam ilişkileri örnekleri.    Neden (Gerekçe) – Sonuç Cümlesi Bu cümlelerde birden fazla yargı vardır. Yargılardan biri sonuç diğeri de sonucun gerçekleşmesine yol açan “neden” dir. İki yargı genellikle “-dığı için” kalıbıyla bağlanır. Bu bağlayıcı dışında “-den, -den dolayı, yüzünden, sayesinde, ile…” bağlayıcıları da kullanılır. Örnek: Antalya – Denizli yolunun genişletilmesi ile Denizli’de […]

Continue reading »

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir | Temsilcileri

Serbest nazım (şiir) ve toplumcu şiir şairleri (temsilcileri)  ve özellikleri nelerdir? SERBEST NAZIM Herhangi bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım birimine bağlı kalmadan oluşturulmuş şiirlere serbest nazım (şiir) denir. Edebiyatımızda serbest şiire çeşitli süreçlerden geçilerek ulaşılmıştır. 1. Süreç: Servet-i Fünûn edebiyatında serbest müstezatın kullanılması serbest şiir yolunda atılmış ilk adımdır. İlk örneklerini Türk edebiyatında Fransız sembolistlerden etkilenerek Cenap Şahabettin’in yazdığı […]

Continue reading »

Yedi Meşaleciler Özellikleri | Temsilcileri

Yedi Meşalecilerin özellikleri nelerdir? Yedi Meşaleciler kimlerdir? Yedi Meşaleciler kimlerdir? Yedi Meşaleciler sanatçıları ve eserleri. YEDİ MEŞALECİLER Temel ilkelerini şu sözcüklerle belirlediler: “Canlılık, içtenlik, sürekli yenilik” 1928 yılında Sabri Esat (Siyavuşgil), Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Kenan Hulusi Koray, Vasfi Mahir Kocatürk ve Ziya Osman Saba’dan oluşan bir genç sanatçılar topluluğu “Yedi Meşale” adlı ve beş ay […]

Continue reading »

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Kısa Özeti | Konu | Kahramanlar

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kısa özeti, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu konusu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kahramanları. YAZAR Peyami Safa BİLGİ Psikolojik roman türünün en başarılı örneklerindendir. Peyami Safa’nın olgunluk dönemi olarak nitelendirilen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda gerçek acı, kırık bir kalp, içe gömülmüş hayaller, yoksulluk, kimsesizlik, ümitsizlik, çaresizlik, bir gölge halinde gezinir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, kitapları arasında kendisinden en çok iz taşıyanıdır. KONU On […]

Continue reading »

Namık Kemal Cezmi Kısa Özeti | Kahramanlar | Konusu

Cezmi romanı kısa özeti, Cezmi kahramanları ve konusu. BİLGİ Türk edebiyatının ilk tarihi romanı sayılır. KAHRAMANLAR Cezmi, Gazi Giray, Adil Giray, Şehriyar, Perihan KONU Romanda II. Selim Dönemi’nde İranlılarla yapılan savaşta yer alan vatansever bir askerin, Cezmi’nin, başından geçenler anlatılır. ÖZET 17. yüzyılda yaşamış şair ve atlı spor ustası Cezmi, İranlılarla yapılan bir savaşa katılır. Orada bir zaman sonra Kırım […]

Continue reading »

Sait Faik Abasıyanık Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Sait Faik Abasıyanık kısa hayatı, Sait Faik Abasıyanık kimdir? Sait Faik Abasıyanık edebi kişiliği, Sait Faik Abasıyanık eserleri nelerdir? SAİT FAİK ABASIYANIK (1906 – 1954) Abasızoğulları ailesinin mensubu olarak 1906’da Adapazarı’nda doğan sanatçının asıl ismi Mehmet Sait’tir. Adapazarı İdadisindeki eğitimini 1920’de İzmir’in işgal edilmesi sebebiyle yarıda bırakarak ailesiyle Düzce, Bolu ve Hendek’e gitti. Adapazarı’na döndüğünde yarım bıraktığı idadi eğitimini tamamladı. […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 43