Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması konu anlatımı. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekonomik faaliyet kollarında çalışmak zorundadırlar. A. Birincil Faaliyetler (Tarım) İnsan maddi ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için tüketir. Bu tüketimi gerçekleştirebilmesi için de önce üretmesi gerekir, topraktan ve denizden elde edilen ürünlerin üretimindeki iş kollarına birincil faaliyetler denir. Bunlar; Tarım Hayvancılık Avcılık Toplayıcılık Ormancılık Madencilik […]

Continue reading »

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede anlam ilişkileri ve cümle çeşitleri, cümlede anlam ilişkileri örnekleri.    Neden (Gerekçe) – Sonuç Cümlesi Bu cümlelerde birden fazla yargı vardır. Yargılardan biri sonuç diğeri de sonucun gerçekleşmesine yol açan “neden” dir. İki yargı genellikle “-dığı için” kalıbıyla bağlanır. Bu bağlayıcı dışında “-den, -den dolayı, yüzünden, sayesinde, ile…” bağlayıcıları da kullanılır. Örnek: Antalya – Denizli yolunun genişletilmesi ile Denizli’de […]

Continue reading »

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir | Temsilcileri

Serbest nazım (şiir) ve toplumcu şiir şairleri (temsilcileri)  ve özellikleri nelerdir? SERBEST NAZIM Herhangi bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım birimine bağlı kalmadan oluşturulmuş şiirlere serbest nazım (şiir) denir. Edebiyatımızda serbest şiire çeşitli süreçlerden geçilerek ulaşılmıştır. 1. Süreç: Servet-i Fünûn edebiyatında serbest müstezatın kullanılması serbest şiir yolunda atılmış ilk adımdır. İlk örneklerini Türk edebiyatında Fransız sembolistlerden etkilenerek Cenap Şahabettin’in yazdığı […]

Continue reading »

Yedi Meşaleciler Özellikleri | Temsilcileri

Yedi Meşalecilerin özellikleri nelerdir? Yedi Meşaleciler kimlerdir? Yedi Meşaleciler kimlerdir? Yedi Meşaleciler sanatçıları ve eserleri. YEDİ MEŞALECİLER Temel ilkelerini şu sözcüklerle belirlediler: “Canlılık, içtenlik, sürekli yenilik” 1928 yılında Sabri Esat (Siyavuşgil), Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Kenan Hulusi Koray, Vasfi Mahir Kocatürk ve Ziya Osman Saba’dan oluşan bir genç sanatçılar topluluğu “Yedi Meşale” adlı ve beş ay […]

Continue reading »

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Kısa Özeti | Konu | Kahramanlar

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kısa özeti, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu konusu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kahramanları. YAZAR Peyami Safa BİLGİ Psikolojik roman türünün en başarılı örneklerindendir. Peyami Safa’nın olgunluk dönemi olarak nitelendirilen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda gerçek acı, kırık bir kalp, içe gömülmüş hayaller, yoksulluk, kimsesizlik, ümitsizlik, çaresizlik, bir gölge halinde gezinir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, kitapları arasında kendisinden en çok iz taşıyanıdır. KONU On […]

Continue reading »

Namık Kemal Cezmi Kısa Özeti | Kahramanlar | Konusu

Cezmi romanı kısa özeti, Cezmi kahramanları ve konusu. BİLGİ Türk edebiyatının ilk tarihi romanı sayılır. KAHRAMANLAR Cezmi, Gazi Giray, Adil Giray, Şehriyar, Perihan KONU Romanda II. Selim Dönemi’nde İranlılarla yapılan savaşta yer alan vatansever bir askerin, Cezmi’nin, başından geçenler anlatılır. ÖZET 17. yüzyılda yaşamış şair ve atlı spor ustası Cezmi, İranlılarla yapılan bir savaşa katılır. Orada bir zaman sonra Kırım […]

Continue reading »

Sait Faik Abasıyanık Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Sait Faik Abasıyanık kısa hayatı, Sait Faik Abasıyanık kimdir? Sait Faik Abasıyanık edebi kişiliği, Sait Faik Abasıyanık eserleri nelerdir? SAİT FAİK ABASIYANIK (1906 – 1954) Abasızoğulları ailesinin mensubu olarak 1906’da Adapazarı’nda doğan sanatçının asıl ismi Mehmet Sait’tir. Adapazarı İdadisindeki eğitimini 1920’de İzmir’in işgal edilmesi sebebiyle yarıda bırakarak ailesiyle Düzce, Bolu ve Hendek’e gitti. Adapazarı’na döndüğünde yarım bıraktığı idadi eğitimini tamamladı. […]

Continue reading »

Atomun Yapısı Konu Anlatımı

YGS atomun yapısı konu anlatımı, Atomun yapısı konu özeti, örnek soru çözümleri.  ATOM Atom; çekirdek ve çekirdek etrafında belirli enerji alanlarında (orbitallerde, elektron bulutlarında) dönen elektronlarından oluşmuş, maddenin en küçük yapı taşına denir. Atom: a) Çekirdek Proton (+) Nötron (yüksüz) b) Yörüngeler Elektron Çekirdek: Atomun merkezinde, proton ve nötronların bulunduğu merkez kısma denir. Proton: Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif (+) yüklü […]

Continue reading »

Türkiye’de Göller ve Oluşumu

Türkiye’de göller ve oluşumları, KPSS coğrafya Türkiye’de bulunan göller nelerdir? Türkiye’de göllerin özellikleri nelerdir?  TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ Türkiye geniş bir yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen göller açısından zengin olduğu söylenemez. Türkiye topraklarının sadece 1/80’i (10.000 km2) göllerle kaplıdır. Bu durumun başlıca iki nedeni vardır: 1-) Türkiye’de yerşekillerinin dağlık ve engebeli olması göl oluşumu için elverişli topoğrafik koşullar oluşturmamaktadır. 2-) İç kesimlerde, […]

Continue reading »

Türkiye’deki Bitki Türleri | Toplulukları Nelerdir?

Türkiye’de görülen bitki türleri nelerdir? Türkiye’de görülen bitki toplulukları nelerdir? Türkiye’nin doğal bitki örtüsü, Türkiye’deki endemik bitkiler nelerdir?  TÜRKİYE’NİN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ Coğrafi konumu, değişik iklim koşullarının görülmesi ve şekillerinin sahip olduğu çeşitli coğrafi özellikler nedeniyle Türkiye, doğal bitki türleri bakımından zengin ülkedir. Türkiye ağaç, çalı ve ot olmak üzere yaklaşık 12.000 farklı bitki türüne sahip yaklaşık 15 katı büyüklüğündeki […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 43