Mustafa Kemal Atatürk Kısa | Özet Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk kısaca hayatı, Mustafa Kemal Atatürk özet hayatı, Mustafa Kemal Atatürk hakkında kısa bilgiler. Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938) Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te dünya’ya geldi. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Eğitim hayatına mahalle mektebinde başlayan Mustafa, buradan Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Babası Ali Rıza Efendi 1888 yılında hayatını kaybetti. Annesi bir […]

Continue reading »

Atmosfer Nedir? | Özellikleri | Katmanları

Atmosfer nedir? Atmosferin özellikleri nelerdir? Atmosferin katmanları hakkında bilgiler. Atmosfer olmasaydı neler olurdu? ATMOSFER NEDİR? Dünya’yı çevreleyen ve canlıların yaşam kaynağı olan gaz karışımına Atmosfer denir. Dünya’da Atmosfer çeşitli gazlardan oluşmuştur. Atmosferin %78’i azot, %21’i oksijen ve %1’i diğer gazlardan (CO2, su buharı, asal gazlar vb.) oluşur. Azot, bitkiler tarafından toprakta tutulur ve bitkilerin beslenmesinde önemli rol oynar. Oksijen yanma […]

Continue reading »

Öykü (Hikâye) Nedir? | Özellikleri | Türleri

Öykü (hikâye) nedir? Öykü türünün özellikleri nelerdir? Öykü çeşitleri nelerdir? Türk edebiyatında öykü hakkında bilgiler. ÖYKÜ (HİKÂYE) NEDİR? Olmuş ya da olması mümkün olayların yer, zaman, kişi unsurlarına dayanarak fazla ayrıntıya girmeden anlatan sanat eserine öykü denir. Edebiyatımızda öykü, bugüne gelinceye kadar birçok aşamadan geçmiştir ve bu nedenle öykünün değişik tanımları yapılmıştır. ÖZELLİKLERİ Hikâyede olay tek, kişi kadrosu az, zaman […]

Continue reading »

Mehmet Akif Ersoy Kısa Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Mehmet Akif Ersoy kısaca hayatı, Mehmet Akif Ersoy kısaca kimdir? Mehmet Akif Ersoy edebi kişiliği (sanat anlayışı) hakkında bilgiler. Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler. HAYATI Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Doğduğu ev Fatih Sarıgüzel civarında Sarı Nasuh sokağındadır. Şair ilk dini bilgilerini Fatih Medresesi hocalarından olan babası Mehmet Tahir Efendi’den alır. Akif, 4 yaşındayken evlerinin yakınındaki bir […]

Continue reading »

Özel Konum Nedir? | Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları

Özel konum nedir? Türkiye’nin özel konumunun sonuçları nelerdir? ÖZEL KONUM NEDİR? Özel konum: Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazlara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yerüstü zenginliklerine göre konumudur. Başka bir ifadeyle, bir yerin enlem ve boylamlarına ilişkin özelliklerinin dışında sayılan tüm özellikleridir. Özel Konum İki’ye Ayrılır a) Jeopolitik Konum Bir ülkenin coğrafi konumu büyüklüğü, şekli, arazi […]

Continue reading »

Sefiller Romanı Kısa Özeti | Tür | Konu

Sefiller romanı kısa özeti, Sefiller romanı konusu, Sefiller roman kahramanları. YAZAR Victor Hugo TÜR Epik, Kurgusal Tarih Romanıdır. KAHRAMANLAR Jean Valjean, Javer, Cossette, Fantine, Marius BAKIŞ AÇISI Kahraman bakış açısı KONUSU Romanda bir suçlunun yaşam öyküsü anlatılır. ROMAN HAKKINDA KISA BİLGİLER Sefiller, Fransız edebiyatının önemli romanları arasında yer alan, romantik akımın etkilerini taşıyan bir eserdir. Romanda kürek mahkûmu Jan Valjen ve polis […]

Continue reading »

Saf Madde Nedir? | Özellikleri | Çeşitleri

Saf madde kısaca nedir? Saf madde kısaca özellikleri nelerdir? Saf madde çeşitleri nelerdir? Saf madde örnekleri.     Saf (Arı) Madde Nedir? Aynı tür tanecik (atom veya molekül) içeren maddelere saf madde denir. Örneğin; NaCl (sofra tuzu), Al (alüminyum), H2O (su), CO2 (karbondioksit), C6H12O6 (şeker)…. Saf Madde Özellikleri Sabit basınç ve sıcaklıkta erime noktası, kaynama, noktası, öz kütle gibi ayırt edici […]

Continue reading »

Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

Element kavramının tarihsel gelişimi hakkında kısa bilgiler.  A) Antik Çağda Element Kavramı Antik dönemdeki simyacılar elementi tanımlarken M.Ö 5 ve 4. asırda yaşamış olan Empedokles ve Aristo’nun ileri sürdüğü maddenin dört elementten oluştuğu iddiasını kabul etmişlerdir. Buna göre element Aristo’nun “toprak, su, hava, ateş” dörtlüsünden oluşan, bütünü ile düşünceye dayalı olup hiçbir denel gerçeklik temeline oturmayan madde algısıdır. Bu elementler […]

Continue reading »

Rüzgâr Nedir? | Çeşitleri | Yerel Rüzgârlar

Rüzgâr nedir? Rüzgâr çeşitleri nelerdir? Türkiye’de görülen yerel rüzgârlar nelerdir?   RÜZGÂR NEDİR? Basınç farkına bağlı olarak, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru oluşan yatay hava hareketlerine rüzgâr denir. RÜZGÂR ÇEŞİTLERİ 1) Sürekli Rüzgârlar a) Alize Rüzgârları 300 enlemleri çevresindeki dinamik YB (yüksek basınç) alanlarından ekvatoral kuşaktaki termik AB (alçak basınç) alanlarına doğru esen rüzgârlardır. Tropikal Kuşaktaki kıtaların doğu […]

Continue reading »

Periyodik Sistemin Tarihçesi

Periyodik sistemin (tablonun) tarihçesi hakkında bilgiler. Periyodik sistemdeki periyot ve grup sayısı. Periyodik cetvelin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler. Periyodik Sistem Nedir?  Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik tablo) periyodik sistem denir. Periyodik Sistemdeki Periyot ve Grup Sayısı Periyodik sistemdeki yatay satırlara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir. Periyodik […]

Continue reading »
1 41 42 43 44