Sefiller Romanı Kısa Özeti | Tür | Konu

Sefiller romanı kısa özeti, Sefiller romanı konusu, Sefiller roman kahramanları. YAZAR Victor Hugo TÜR Epik, Kurgusal Tarih Romanıdır. KAHRAMANLAR Jean Valjean, Javer, Cossette, Fantine, Marius BAKIŞ AÇISI Kahraman bakış açısı KONUSU Romanda bir suçlunun yaşam öyküsü anlatılır. ROMAN HAKKINDA KISA BİLGİLER Sefiller, Fransız edebiyatının önemli romanları arasında yer alan, romantik akımın etkilerini taşıyan bir eserdir. Romanda kürek mahkûmu Jan Valjen ve polis […]

Continue reading »

Saf Madde Nedir? | Özellikleri | Çeşitleri

Saf madde kısaca nedir? Saf madde kısaca özellikleri nelerdir? Saf madde çeşitleri nelerdir? Saf madde örnekleri.     Saf (Arı) Madde Nedir? Aynı tür tanecik (atom veya molekül) içeren maddelere saf madde denir. Örneğin; NaCl (sofra tuzu), Al (alüminyum), H2O (su), CO2 (karbondioksit), C6H12O6 (şeker)…. Saf Madde Özellikleri Sabit basınç ve sıcaklıkta erime noktası, kaynama, noktası, öz kütle gibi ayırt edici […]

Continue reading »

Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

Element kavramının tarihsel gelişimi hakkında kısa bilgiler.  A) Antik Çağda Element Kavramı Antik dönemdeki simyacılar elementi tanımlarken M.Ö 5 ve 4. asırda yaşamış olan Empedokles ve Aristo’nun ileri sürdüğü maddenin dört elementten oluştuğu iddiasını kabul etmişlerdir. Buna göre element Aristo’nun “toprak, su, hava, ateş” dörtlüsünden oluşan, bütünü ile düşünceye dayalı olup hiçbir denel gerçeklik temeline oturmayan madde algısıdır. Bu elementler […]

Continue reading »

Rüzgâr Nedir? | Çeşitleri | Yerel Rüzgârlar

Rüzgâr nedir? Rüzgâr çeşitleri nelerdir? Türkiye’de görülen yerel rüzgârlar nelerdir?   RÜZGÂR NEDİR? Basınç farkına bağlı olarak, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru oluşan yatay hava hareketlerine rüzgâr denir. RÜZGÂR ÇEŞİTLERİ 1) Sürekli Rüzgârlar a) Alize Rüzgârları 300 enlemleri çevresindeki dinamik YB (yüksek basınç) alanlarından ekvatoral kuşaktaki termik AB (alçak basınç) alanlarına doğru esen rüzgârlardır. Tropikal Kuşaktaki kıtaların doğu […]

Continue reading »

Periyodik Sistemin Tarihçesi

Periyodik sistemin (tablonun) tarihçesi hakkında bilgiler. Periyodik sistemdeki periyot ve grup sayısı. Periyodik cetvelin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler. Periyodik Sistem Nedir?  Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik tablo) periyodik sistem denir. Periyodik Sistemdeki Periyot ve Grup Sayısı Periyodik sistemdeki yatay satırlara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir. Periyodik […]

Continue reading »

Kayaç Nedir? | Çeşitleri Nelerdir?

Kayaç kısaca nedir? Kayaç çeşitleri nelerdir? Kayaçlar hakkında kısa bilgiler. KAYAÇLAR Kayaç Nedir? Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı haldeki doğal maddelere “kayaç ya da taş” denir. Yerkabuğunun yüzeyinde ve çeşitli derinliklerinde bulunan tüm kayaçların kökeni öncelikli olarak magmadır. Başlangıçta magmatik kökenli olan bu kayaçlar, bugüne kadar geçen zamanda birçok değişikliğe uğramıştır. Kayaç Çeşitleri Kayaçlar kendi arasında püskürük (katılaşım), […]

Continue reading »

Karışım Nedir? | Özellikleri | Çeşitleri

Karışım kısaca nedir? Karışımların kısaca özellikleri nelerdir? Karışım çeşitleri (sınıflandırılması) nelerdir? Karışım Nedir? İki ya da daha fazla saf maddenin fiziksel yollarla bir araya gelmesi sonucu oluşan ve belirli oranda bileşime sahip olmayan maddelerdir. Karışımların Özellikleri Farklı tür atom ve farklı tür moleküllerden oluşurlar. Sembol, formül gibi belli bir gösterim şekilleri yoktur. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur. Bileşenleri kendi […]

Continue reading »

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri

Türkiye’de görülen iklim tipleri kısaca nelerdir? Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri nelerdir? TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ 1) Karadeniz İklimi Kuzey Anadolu kıyılarında (Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kuzeyi) görülür. Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 40 – 7 0C arasında, temmuz ayı sıcaklık ortalamaları 210 – 25 0C arasında değişir. Yıllık sıcaklık farkı en az olan yerler (Doğu Karadeniz kıyıları) bu iklim kuşağındadır. […]

Continue reading »

Seramik ve Porselen Nedir? | Özellikleri | Kullanım Alanları

Seramik nedir? Porselen nedir? Seramik ve porselenin ham maddeleri, Seramik ve porselenin özellikleri nelerdir? Seramik ve porselenin kullanım alanları nelerdir? Seramik Nedir? Bir veya daha fazla metalin, metal olmayan elementlerle birleşmesi sonucu oluşan inorganik bileşiklere seramik denir. Seramikler, kil, kaolin ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilirler. Bu nedenle en üst mükemmel forma ulaşmış üyesidir. Seramiğin temel bileşeni olan […]

Continue reading »

Simya Nedir? | Ünlü Simyacılar | Hakkında Bilgiler

Simya nedir? Ünlü simyacılar, Simya hakkında bilgiler, Simya ve kimya arasındaki farklar nelerdir? SİMYA İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınama – yanılma yoluyla keşfettiği kazanımlar, sonraları zengin olmak ve uzun yaşamak hatta ölümsüz olmak yolundaki çalışmalarda öncülük etmiştir. Bu noktada diğer madenleri en değerli maden olan altına çevirme çalışmaları en önemli yeri almaktadır. Simya Nedir? Eski Çağ insanlarının deneme – […]

Continue reading »
1 41 42 43 44