Basıncı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Basınç nedir? Basıncı etkileyen faktörler (değişkenler) nelerdir? BASINÇ Havadaki gazların ağırlığına basınç denir. Basıncı ölçen alete barometre denir. Normal Hava Basıncı: Atmosferin yeryüzüne yaptığı basınç her yerde aynı değildir. 45° enleminde, deniz seviyesinde ve 15° C sıcaklıkta atmosferin 1 cm2’lik yüzeye uyguladığı basınca “normal hava basıncı” denir. Normal hava basıncı 1013 milibardır. Bu da 1033 gram ya da 760 mm […]

Continue reading »

Başlıca Toprak Tipleri | Özellikleri | Katmanları

Toprak kısaca nedir? Toprak çeşitleri (tipleri) nelerdir? Toprağın özellikleri nelerdir? Toprak katmanları nelerdir? Toprak hakkında bilgiler. TOPRAK NEDİR? Yerkabuğunu oluşturan tortul, volkanik ve metamorfik kayaların fiziksel ve kimyasal olaylarla ayrışması sonucunda meydana gelen, içerdiği organik madde ve minerallerle bitkilere besin kaynağı olan ve yer yüzeyini saran örtüye toprak denir. Toprak kısaca; organik madde, hava, su mineral ve canlılardan oluşan bir […]

Continue reading »

Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Türkiye’de akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir? TÜRKİYE’DE AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ 1-) Vadi Ülkemizde akarsuların oluşturduğu vadi çeşitlerinin hepsine rastlanır. Çentik vadi, yüksek dağlık kesimlerde Boğaz vadi, Türkiye’de en fazla Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde görülür. Kıyı ile iç kesim arasında önemli geçit yollarıdır. Örneğin: Karadeniz’de Canik Dağlarını yaran Yeşilırmak Vadisi, Akdeniz’de Bolkar Dağlarını yaran Gülek Boğazı. Fethiye’deki Saklıkent karstik arazilerde […]

Continue reading »

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

Türkiye’de görülen iklim çeşitleri (tipleri) nelerdir? Türkiye’de görülen iklim çeşitlerinin özellikleri nelerdir? TÜRKİYE’DE İKLİM ÇEŞİTLERİ Türkiye’de genel olarak dört ana iklim tipi görülür. Bunlar; Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, karasal iklim ve sert karasal iklimdir. 1-) KARADENİZ İKLİMİ Esas olarak Kuzey Anadolu Dağları’nın Karadeniz’e dönük yamaçlarında görülür. Her mevsim yağışlıdır. Yağışlar genelde yamaç yağışları şeklindedir. Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinde en […]

Continue reading »

Türklere Ait Destanlar Kısaca Nelerdir?

Türklere ait destanlar kısaca nelerdir? Türk destanları hakkında bilgiler. TÜRK DESTANLARI İslamiyet Öncesi Türk Destanları Alp Er Tunga Destanı: Bu destanda tarihteki ilk Türkler olarak bilinen Sakaların yiğit komutanı Alp Er Tunga’nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılır. Destanda Alp Er Tunga’nın başarıları, kahramanlıktan ve ölümünden duyulan acı dile getirilmiştir. Alp Er Tunga, İranlıların ulusal destanı “Şehnâme”de “Efrasiyab” adıyla anılmaktadır. Şu Destanı:                        […]

Continue reading »

Saf (Öz) Şiir Özellikleri ve Temsilcileri

Saf şiir kısa özellikleri nelerdir? Saf şiir temsilcileri.    SAF (ÖZ) ŞİİR Memleketçi edebiyatın didaktik şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur. Şiir dilinin her şeyin üstünde olduğunu savunan Paul Valery ile başlayan bu akımda Mallarme, Rimbaud gibi sanatçıların da izleri görülür. Ahmet Haşim, edebiyatımızda ilk poetika örneği kabul edilen “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle saf şiirin özelliklerini ortaya koymuştur. Batı […]

Continue reading »

Divan Edebiyatı Kısa Özellikleri

Divan edebiyatı kısa özellikleri. GENEL ÖZELLİKLERİ İslamiyet’le birlikte 13 ve 19. yüzyıllar arasında Arap ve Fars kültüründen etkilenilerek Anadolu’da oluşturulmuş yazılı edebiyattır. Tasavvufun yaygın olduğu 13. yüzyılda din dışı temaları işlemesi sebebiyle Hoca Dehhani, divan edebiyatının kurucusu kabul edilir. Divan edebiyatı, Tanzimat edebiyatının başlangıcına kadar varlığını sürdürmüştür. Halkın dertlerinden ve sıkıntılarından uzak soyut bir edebiyat dönemidir. Aydın, medrese eğitimi almış […]

Continue reading »

Söylev (Nutuk) Kısaca Nedir? | Özellikleri Nelerdir?

Söylev nedir? Söylevin özellikleri nelerdir? SÖYLEV (NUTUK) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan coşkun ve inandırıcı konuşmalardır. Söyleve eskiden nutuk, nutuk söyleyene de hatip denirdi. ÖZELLİKLERİ Söylevde cümleler açık, kısa, anlaşılır ve samimidir. Konuşmacı; söylevi daha etkili hale getirmek için jest, mimik, vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Söylevler işledikleri konulara göre asker,, hukuki, siyasi, dini, akademik gibi isimler alır. […]

Continue reading »

Cahit Zarifoğlu Hayatı | Edebi Kişiliği | Eserleri

Cahit Zarifoğlu hayatı, kimdir? Cahit Zarifoğlu edebi kişiliği, Cahit Zarifoğlu eserleri nelerdir? CAHİT ZARİFOĞLU (1940-1987) Cahit Zarifoğlu 1940 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan yazarın çocukluğu Güneydoğu’da geçti. Kahramanmaraş Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu bir taraftan da çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağladı. Ayrıca İlkokul ve Almanca öğretmenliği, TRT’de mütercim sekreterlik yaptı. TRT İstanbul […]

Continue reading »

İyonik Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?

9. sınıf iyonik bileşiklerin özellikleri nelerdir? İyonik bağlı bileşiklerdeki bağ yapısı bu tür bileşiklere bazı temel özellikler kazandırır. İyonik bileşikler, Elektron alışverişi ile oluşurlar ve alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısına eş İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. İyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleri (iyonik bağ) güçlü olduğundan iyonlar oda koşullarında serbest hareket edemez. Bu nedenle bütün iyonik bileşikler […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7 42