İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı | Ders Notları

İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi konu anlatımı. İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi ders notları. TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI Türklerin Anayurdu Türklerin anayurdu Orta Asya; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyde ise Altay Dağları ve Baykal Gölü ile çevrili olan bölgedir. Türk Adının Anlamı Türk adı; Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Divan-ı Lügati’t Türk’te “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında […]

Continue reading »