Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri | Nedenleri | Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri nelerdir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın nedenleri nelerdir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?   Mondros Öncesi Genel Durum Padişah V. Mehmet Reşat ölmüş ve Vahdettin ikrara gelmişti. İttihat ve Terakki Partisi dağılmış, sadrazam Talat Paşa İntifa etmişti. Cemiyetin ileri gelenleri Enver, Talat Paşa ve Cemal paşalar ülkeyi gizlice terk etmişlerdi. İktidara Ahmet İzzet Paşa Hükümeti gelerek, İtilâf Devletleri’yle […]

Continue reading »