Olumlu ve Olumsuz Cümle Konu Anlatımı | Örnek

Olumlu cümle nedir? Olumlu cümle örnekleri, Olumsuz cümle nedir? Olumsuz cümle örnekleri, Olumlu ve olumsuz cümle konu anlatımı. OLUMLU CÜMLE Olumlu cümle: Eylemin gerçekleştiğini veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olduğunu, bulunduğu bildiren cümlelerdir. Dilimizdeki tüm eylemler ve ad soylu sözcükler olumludur. Eylemler “-me / -ma, -mez, -maz” ekleriyle, ad soylu sözcükler “-siz” eki ya da “değil” sözcüğüyle […]

Continue reading »