Ses Bilgisi Test | Soru Çözümleri | Örnek

Ses bilgisi test, Ses bilgisi soru çözümleri, Ses bilgisi konusu örnek soru ve çözümleri. SORU 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymama gerekçesi, ötekilerden farklıdır? A) Büyük bir tehlike atlattık, buna seviniyoruz. B) Sinemadan çıkarken ona rastlamıştık. C) Kalorifer kazanı dün gece arızalanmış. D) Amcamgil ile karşılaşınca utandı babam. E) Okuldaki program uygulanırken müdür değişti. CEVAP […]

Continue reading »