Tiyatro Nedir? | Çeşitleri

Tiyatro nedir? Tiyatro çeşitleri nelerdir? İnsan yaşamını söz ve eyleme dayanarak anlatan sahne sanatına tiyatro denir. Tiyatronun temelleri eski Yunan edebiyatına dayanır. Bağ bozumu Tanrısı Dionysos adına düzenlenen dinsel törenlerden doğan tiyatro, Yunanca “temsil edilen eser” anlamındaki “theatron” sözcüğünden gelmektedir. Yazar, eser, oyun ve seyirci olmak üzere dört unsur üzerine kurulması yönüyle roman, hikâye gibi diğer yazınsal türlerden ayrılır. Başlıca […]

Continue reading »